ถ่ายอำนาจ !

 

สมเด็จวัดปากน้ำประกาศลาออกจากแม่กองบาลี

ตั้งเจ้าคุณสุชาติ-พระพรหมโมลีขึ้นเป็นแทน

แถมตำแหน่ง "กรรมการมหาเถร" อีกหนึ่งเก้าอี้

ส่งผลให้วัดปากน้ำมีกรรมการมหาเถรถึง 3 รูป

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 

นาทีนี้มิใช่แค่ "ช่วงน้ำขึ้น" ของวัดปากน้ำเท่านั้น หากแต่ถ้ากั้นไม่อยู่ ก็อาจจะถึงระดับ "น้ำท่วม" โดยเฉพาะพระเณรทั่วประเทศนั้น "ท่วมถึงปาก" ไปแล้ว แต่ของอย่างนี้มันว่ากันไม่ได้หรอกฮะ ทีใครก็ทีมัน ตอนวัดบวรนิเวศได้เป็นใหญ่ก็ไม่เบา เอาแม้กระทั่ง "พระราชรัตนมงคล ประโยค 1-2" เข้ามาเป็นกรรมการ มส. พอถึงทีวัดสระเกศได้เป็นปฏิบัติหน้าที่สังฆราช ก็เอา "มหาเหนาะ ประโยค 6" ข้ามหัวครูบาอาจารย์เข้ามาเป็นใหญ่เป็นโต แบบว่าคุมทุกอย่างไว้ที่ภูเขาทอง แถมเล่นเสือข้ามห้วยโยก "ธงชัย" จากภาค 9 เข้าไปกินตำแหน่ง "เจ้าคณะภาค 10" อีกต่างหาก ครั้นเมื่อสมเด็จฯสมศักดิ์-วัดพิชัยญาติ ได้ขึ้นเถลิงอำนาจ "เจ้าคณะใหญ่หนกลาง" ก็เหลิงหนัก ถึงกับเอา "มหาสายชล-หลานสมเด็จนิยม-ชาวอยุธยา อายุ 45" ขึ้นมาเป็นเจ้าคณะภาค 1 เอาให้ "เจ้าคุณเอื้อน" ได้เรียกใช้เล่น เช่นกันเมื่อสมเด็จฯสนิท-วัดไตรมิตร ได้เป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ก็ผ่องถ่ายอำนาจไว้ภายในวัดไตรมิตร ไม่ให้กระเด็นออกนอกวัดเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียว จึงเมื่อมีเสียงยี้จากพระเณรทั่วบ้านทั่วเมืองต่างกรรมต่างวาระกันเหล่านี้ พวกกรรมการมหาเถรสมาคมทั้งหลายก็พากันเข้าฌานเงียบกริบ เพราะตัวเองก็เล่นเหมือนกัน มันเป็นเรื่อง "ประเพณี" ของคณะสงฆ์ไทย ที่ยังคงใช้ระบบ "สมบูรณาญาสิทธิราชย์" ในทางการศาสนา

 

ดังนั้น ก็อย่าว่าอะไรใครเลย ปล่อยให้บ้านนี้เมืองนี้เป็นของผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจท่านดูแลไปเถิด ท่านจะเอาใครมาเป็นเจ้าเป็นนายก็สุดแต่ใจท่าน พวกเราเป็นแต่เพียงผู้อาศัยแผ่นดินไทยอยู่ มีหน้าที่เพียง "เป็นทาส" เท่านั้น แต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอก อีกไม่นานก็รู้ "หมู่หรือจ่า" เวลาตายนั่นแหละถึงจะเป็น "หนังม้วนจริง" ว่าสิ่งที่ทำๆ ไว้ในเวลามีอำนาจนั้น มันมีกึ๋นกันหรือไม่ ? "วัดสระเกศแตก" ในวันนี้ คือหนังตัวอย่างที่ฉายให้พระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศไทยได้ดูเป็นตัวอย่าง แต่ดูแล้วจะได้อะไรไปมันก็อยู่ที่ "ตา" ของใครก็ของใคร แค่สองคนยลตามช่องก็มองเห็นต่างกันแล้ว นี่คนเป็นแสนเป็นล้านมอง มันก็ย่อมต่างกันอย่างไม่ต้องสงสัย

 

 

สองเด้ง

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.
9)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

เจ้าคณะภาค
5 แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

 

ตั้งพระพรหมโมลี เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองบาลี

 

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ภายหลังการประชุม พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธัมมจารี) กรรมการและโฆษกมหาเถรฯ กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรฯ ว่า ขอลาออกจากตำแหน่งแม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมขอแต่งตั้ง พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค 5 และเลขานุการแม่กองบาลีฯ ขึ้นเป็นแม่กองบาลีสนามหลวง ซึ่งที่ประชุมมหาเถรฯ มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

พระพรหมเมธี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังแจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า ตามที่พระพรหมเวที (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรฯ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ซึ่งต้องเป็นกรรมการมหาเถรฯ โดยตำแหน่ง ส่งผลให้กรรมการมหาเถรฯ โดยการแต่งตั้งว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงเสนอต่อที่ประชุมขอแต่งตั้งพระพรหมโมลี เป็นกรรมการมหาเถรฯ รูปใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

 

 

 

ที่มา : ข่าวสด
11 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264