"พระมหา" ไม่ใช่สมณศักดิ์ !

 

นายอำเภอปัวอ้าง "ยกเลิก" กิจนิมนต์วันเฉลิมฯ

 

 

 

 

 

ข่าวจากวัดเฮี้ย หรือวัดบ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน แจ้งมายังอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอมว่า เกิดปัญหาว่าด้วยสมณศักดิ์พระมหาเปรียญ ของ พระมหาครรชิต ภทฺทญาโณ  ป.ธ.4 เจ้าอาวาสวัดบ้านเฮี้ย ถูก นายจตุพร ชนะศรี นายอำเภอปัว จังหวัดน่าน ทำหนังสือยกเลิกนิมนต์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้นั้น

ทั้งนี้ นายจตุพร ชนะศรี ชี้แจงว่า "เนื่องจากได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า การจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ให้นิมนต์พระที่มีพัดยศสมณศักดิ์ ประกอบพิธีศาสนาในงานดังกล่าวฯ อำเภอปัวจึงกราบขออภัย ยกเลิกการนิมนต์ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น" ซึ่งในท้ายหนังสือยังระบุด้วยว่า "จึงนมัสการมาเพื่อทราบ และขอกราบอภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้"

 

ตามข้อความดังกล่าวนี้ชี้ว่า นายอำเภอปัวคิดว่า "พระมหา" มิใช่สมณศักดิ์ จึงขอยกเลิกการนิมนต์ดังกล่าว แต่ก็กระทำอย่างอ่อนน้อม มิได้มีกริยาท่าทีดูหมิ่นพระมหาครรชิต หรือสมณศักดิ์ "พระมหา" แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงความเข้าใจผิดของทางอำเภอปัว ซึ่งโดยปกติแล้ว คนระดับนายอำเภอ เมื่อเกิดข้อสงสัยประการใดๆ ในทางพระสงฆ์ ก็มีหนทางมากมายช่วยแก้ไข เช่น กราบเรียนถามพระผู้ใหญ่ในจังหวัด ที่รู้สถานะของ "พระมหา" ดังกล่าว แต่กลับตีความเอาเองแล้วทำการออกไป จนเกิดเป็นความเสียหายในวงกว้างดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันคับแคบและวิธีการทำงานอันมักง่ายของนายอำเภอปัว แต่เรื่องนี้คงมิต้องถึงกับฟ้องร้องให้เป็นเรื่องเป็นราว อันจะกระทบถึงงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะมาถึงนี้ เพียงแต่ต้องชี้แจงให้นายอำเภอปัวทราบ และจะไม่ทำผิดเช่นนี้อีกต่อไป ก็เพียงพอแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม ในความเข้าใจของนายอำเภอปัวนั้น คงจะได้ข้อมูลมาบ้างตามที่ปรากฏ คือว่า ในพิธีทรงตั้งเปรียญนั้น จะมีพิธีพระราชทาน "พัดยศ" ให้เพียง 3 ขั้นเท่านั้น คือ ประโยค ป.ธ.3-6 และ ป.ธ.9 นอกนั้นมิได้ถวายพัดยศ แต่ส่วนใหญ่แล้ว พระเปรียญ 4-5 ก็จะนำเอาพัดยศ ป.ธ.3 ไปติดเลข 4-5 และพระเปรียญ 7-8 ก็จะนำเอาพัดเปรียญ 6 ไปติดเลข 7-8 ซึ่งมีขายตามร้านสังฆภัณฑ์ เพื่อยกฐานะตามวิทยฐานะที่เลื่อนขึ้นไป การไม่ทรงถวายพัดพระเปรียญ 4-5-7-8 ดังกล่าว อาจจะเป็นที่มาของความเข้าใจผิดที่ว่า พระมหา ป.ธ.4 ไม่มีพัดยศ ก็เป็นได้

 

เรื่องนี้ทางมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจะมีคำแนะนำอย่างถูกต้องและชัดเจนต่อไป

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
3 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264