บวชภิกษุณีที่สงขลา !

 

มหาเถรรู้หรือไม่ รู้แล้วจะทำอย่างไร ?

 

 

 

 

 

 

อา..ปัญหาพระศาสนามาอีกแล้ว คราวนี้หนักกว่าเดิม เพราะมีพระไทยและพระศรีลังกามาช่วยให้การอุปสมบทภิกษุณีสำเร็จ ต่อไปก็สามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้เอง เพราะมีทั้งโรงอุโบสถ มีภิกษุณีสงฆ์ มีสามเณรี มีสิกขามานา และมีพระภิกษุสงฆ์ภาคใต้และต่างประเทศให้การสนับสนุน อุดแบบไหนก็เอาไม่อยู่

 

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีอุปสมบทภิกษุณีขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีสิกขมานาจำนวน 8 รูป ได้เข้ารับการอุปสมบทในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ ได้มีการนิมนต์พระอุปัชฌาย์มาจากประเทศศรีลังกา คือ "ท่านมหินทวังสะ" เจ้าอาวาสวัดทีปทุตมาราม นครโคลัมโบ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นมหาสังฆนายก หรือพระสังฆราช นิกายอมรปุระ ประเทศศรีลังกา ส่วนปวัตตินี (อุปัชฌาย์) ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์นั้น ได้นิมนต์ "ภิกษุณีสุมิตตา" และคณะภิกษุณีสงฆ์จากศรีลังกา มาครบองค์สงฆ์ ทำให้พิธีกรรมผ่านไปโดยเรียบร้อย

 

 

 

 

 

ภิกษุณีธัมมทีปา (ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์)
หัวหน้าภิกษุณีแห่งอารามทิพยสถานธรรม เกาะยอ สงขลา

 

 

 

หัวหน้านักบวชในอารามแห่งนี้ มีชื่อว่า ภิกษุณีธัมมทีปา (ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์) ซึ่งได้จัดตั้งสำนักขึ้นมา เป็นสาขาของวัตรทรงธรรมกัลยาณี ของภิกษุณีฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ จังหวัดนครปฐม

 

 

 

มีลำดับกิจกรรมสำคัญของสำนักภิกษุณีแห่งนี้ ดังนี้

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2557 มีพิธีบรรพชาสามเณรี จำนวน 38 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

 

 

 

ภาพพิธีบรรพชาสามเณรี

 

 

 


 

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีพิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต สำนักภิกษุณีทิพยสถานธรรม โดยได้นิมนต์พระภิกษุในบริเวณใกล้เคียง จำนวน 40 รูป มาทำพิธีสมมติสีมา จนเสร็จสิ้น

 

 

 

ภาพพิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต

 

 

 

 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 น. ทำการอุปสมบทนางสิกขมานาเป็นภิกษุณี โดยนิมนต์พระอุปัชฌาย์และปวัตตินี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ตรงมาจากประเทศศรีลังกา

 

 

 

 

 

ภาพพิธีอุปสมบทภิกษุณีเป็นครั้งแรก

 

 

 
 

 

สายสัมพันธ์กับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน

 

 

 

  

 

 

ถามไปยังมหาเถรสมาคมว่า ครั้งก่อน ในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 พระพรหมวํโส และคณะสงฆ์วัดโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ได้ทำการบวชภิกษุณี โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์ไทย สายวัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชา จึงประกาศตัดวัดโพธิญาณออกจากสังกัด มาครั้งนี้ มีพระไทยในจังหวัดสงขลาหลายสิบรูป ไปทำสังฆกรรมสมมติสีมา เพื่อให้ใช้ทำการบวชภิกษุณีขึ้นในประเทศไทย มหาเถรสมาคมจะทำอย่างไร ?

 

 

ปัญหามี 2 ประเด็น คือ

 

1. การบวชภิกษุณีในประเทศไทย โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย ถือว่าทำได้ไหม หมายถึงว่า ผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าผิด, ผิดมาตราใด และมีโทษอย่างไร

2. การนำเอาพระอุปัชฌาย์จากต่างประเทศมาทำการบรรพชาอุปสมบท ในราชอาณาจักรไทย โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย ทำได้หรือไม่ หากว่าทำไม่ได้ จะผิดกฎหมายมาตราใด และมีโทษอย่างไร ?

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์
1 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264