ตรวจสอบทรัพย์สินพระ !

74 % นิด้าโพล ลงความเห็น

 

อา..ว่าแล้วไหมล่ะ เพราะป๋าเหนาะคนเดียวแท้ๆ ทำให้สมเด็จวัดปากน้ำต้องเดือดร้อน รวมทั้งท่านธัมมชโยด้วย วัดไหนรวยๆ ก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดี จะมีชื่อใหม่ให้เรียก เช่น สมเด็จป๋า สมเด็จเสี่ย เจ้าคุณร้อยล้าน เจ้าคุณนกเขา เจ้าคุณไก่ชน ฯลฯ รับรองว่าสนุกยิ่งกว่านักข่าวการเมืองตั้งฉายารัฐมนตรีร่วมรัฐบาลประจำปี

 

 

แต่ทีนี้ว่า ก็อย่าหน้ามืดตรวจไปเสียทุกหย่อมหญ้า เพราะว่า พระสงฆ์ทั่วไปนั้นไม่มีอะไรให้ตรวจสอบ เหมือนชาวบ้านร้านตลาดนั่นแหละ ถึงมีก็เล็กๆ น้อยๆ แต่ที่ควรตรวจตราก็คือ ผู้มีอำนาจวาสนา เช่น กรรมการมหาเถรสมาคม พระเจ้าคณะผู้ปกครอง ที่มีอำนาจให้คุณให้โทษแก่คนอื่นได้ ควรกำหนดไว้ด้วยว่า สามารถรับสังฆทานได้ไม่เกินเท่าไร ถ้าเกินจากนั้นไปก็ต้องตกเป็นของวัดหรือของสงฆ์ เหมือนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะรับของกำนัลได้ไม่เกินกี่พันเป็นต้น

 

 

ที่สำคัญก็คือ ปัญหาเกิด ณ วัดสระเกศ มีผู้ตกเป็นจำเลยสังคมสงฆ์ชัดเจน ก็คือ พระพรหมสุธี หรือเจ้าคุณเสนาะ ซึ่งเคยเป็นเลขาธิการประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันก็ยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าคณะภาค เป็นประธานกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ชั้นราชวรมหาวิหาร มีผลประโยชน์มากมาย ง่ายที่สุดก็คือ ตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าคุณเสนาะเจ้าปัญหาให้เป็นตัวอย่าง ปัญหาเกิดที่ไหนก็ควรแก้ไขที่นั่น มิใช่เรื่องเกิดที่วัดสระเกศ แต่ดันหว่านแหไปทั่วประเทศ โดยไม่มีการดำเนินการใดๆ กับเจ้าคุณเสนาะเลย

 

 

ทางผู้โจทก์ก็แสดงหลักฐานชัดเจน อาทิ รถยนต์ตั้ง 20 คัน สวนกล้วยไม้ ฟาร์มไก่ชน เป็นต้น รวมทั้งการที่น้องชายเจ้าคุณเสนาะมีเงินลงทุนถึง 20 ล้านบาท สามารถจะตั้งกรรมการตรวจสอบได้เลย ถ้ามีที่มาที่ไปโปร่งใส ก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลย แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ ก็ต้องยึดเข้าเป็นของสงฆ์ แบบนี้ไม่ยอมทำกัน  ปัญญาอ่อนจริงๆ

 

 

 

 

 

นิด้าโพลเผย ′วัด-พระสงฆ์" ควรรายงานทรัพย์สินเพื่อความโปร่งใสเหตุวัดเป็นพุทธพาณิชย์มากขึ้น

 

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 29 สิงหาคม 2557 จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการรายงานทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุสงฆ์ ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและการเสียภาษีจากรายได้แหล่งต่าง ๆ ของวัด
 
จากผลการสำรวจ ถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรายงานทรัพย์สินของวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประจำทุกปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.24 ระบุว่า ควร เพราะ ทุกวันนี้วัดมีความเป็นพุทธพาณิชย์มากขึ้น วัดควรมีการรายงานทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ทำให้สามารถตรวจสอบและสาธารณชนทราบถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินเหล่านั้นได้ โดยเฉพาะวัดที่มีทรัพย์สินมากผิดปกติ ขณะที่ ประชาชน ร้อยละ 9.33 ระบุว่า ไม่ควร เพราะ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้มีจิตศรัทธาทำบุญถวายให้กับวัด และเป็นสิทธิ์ของวัดที่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินได้เอง และ ร้อยละ 3.43 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
 
ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรายงานทรัพย์สินของพระภิกษุสงฆ์ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประจำทุกปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.84 ระบุว่า ควร เพราะ ทุกวันนี้มีผู้ที่ประพฤติตนมิชอบหาผลประโยชน์ในรูปแบบของพระสงฆ์ เป็นการป้องกันมิให้ญาติโยม หรือผู้มีจิตศรัทธาทำบุญไปโดยขาดการไตร่ตรอง ควรมีการรายงานทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ รองลงมา ร้อยละ 21.13 ระบุว่า ไม่ควร เพราะ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุที่มาจากญาติโยม หรือ ผู้มีจิตศรัทธาถวายให้ อีกทั้งยังมีพระภิกษุจำนวนมาก หากจะให้มีการรายงานควรดูเป็นเฉพาะรายกรณีไป และร้อยละ 5.03 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
 
มื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษีของวัดจากการที่มีรายได้จากเงินบริจาค การทำบุญทุกชนิด เช่น กฐิน ผ้าป่า เงินทำบุญทั่วไป พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.62 ระบุว่า ไม่ควรมีการเสียภาษี รองลงมา ร้อยละ 14.91 ระบุว่า ควร และ ร้อยละ 2.47 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 

 

สำหรับรายได้จากการให้บูชา/ให้เช่า เครื่องรางของขลังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.50 ระบุว่า ไม่ควร รองลงมา ร้อยละ 40.19 ระบุว่า ควร และ ร้อยละ 4.31 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และรายได้จากการใช้ทรัพย์สินของวัด (เช่น การให้เช่าที่ดิน การจัดงานวัด เป็นต้น) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.99 ระบุว่า ไม่ควร ขณะที่ ประชาชน ร้อยละ 44.58 ระบุว่า ควร และ ร้อยละ 3.43 ไม่ระบุ-ไม่แน่ใจ

 

 

 

ที่มา : มติชน
31 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264