สู้ยิบตา !

 

 

คึกฤทธิ์ตีหลวงพ่อประยุทธกระทบวัดหนองป่าพง

เล่นหนัก "กลับไปกลับมา" เชื่อไม่ได้

 

 

เรียกร้องหลวงพ่อประยุทธขอโทษ !

 

 

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อฟัง

นาทีที่ 10:19 - 16:45

 

 

 

จะบอกเกินท่านก็ไปได้ บอกถ้วนท่านก็ไปได้

เอาสองทางเลย

นั้นที่เคยยืนยันว่า ต้องแปลอย่างงี้เลย เกินกว่าเท่านี้ พอมาสะดุดว่าตัวเองขัดกับสมเด็จมหาสมณเจ้า หยุดเลย นะ ไม่เอา เปลี่ยนความเห็นใหม่ทันที

แล้วที่อัดเราไว้น่วมล่ะ

ไม่มาขอโทษมั่งเลยเหรอ ฮึๆๆ

และหนองป่าพงก็ยังเชื่อท่านประยุทธอยู่ ถ้าหนองป่าพงเชื่อท่านประยุทธ หนองป่าพงก็เปลี่ยนความเชื่อด้วยนะ หนองป่าพงต้องเปลี่ยนความเชื่อตามท่านประยุทธใหม่ ในตัวพุทธธรรมล่าสุดด้วย ใช่ไหม เอ้าถ้าเชื่อว่าท่านถูก ก็ต้องเปลี่ยนไปเปลียนมาตามท่านน่ะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามท่าน นะ อันนี้เป็นอันหนึ่งที่โยมจะเอาไปบอกกับเขาได้

เพราะคนเดียวที่ค้านเรื่องนี้ คือ ท่านประยุทธ

 

 

 

ที่มา : Youtube
20 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264