227 !

 

มติ มส. กรณีคึกฤทธิ์

 

ยืนยัน คณะสงฆ์ไทยใช้สวด 227 ข้อ
ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ยอมก็ต้อง..ออกไป

 

 

วันนี้ แค่เตือน ให้กลับตัวกลับใจ โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว อย่าให้ต้องสอนมารยาทมาก อยู่ด้วยกันมันต้องเคารพหลักการ จะทำถูกอยู่คนเดียวก็ต้องไปตั้งศาสนาใหม่ หากต่อไปยังมีผู้ร้องเรียน ก็เตรียมตัวโดน "ปกาสนียกรรม" เหมือนโพธิรักษ์ ถึงตอนนั้นคึกฤทธิ์จะกลายเป็นหมาหัวเน่านะ จะบอกให้

 

 

 

 

 

มติ มส. ศีลพระมี227ข้อ!จี้พระคึกฤทธิ์ปฏิบัติ

 

 

มติ มส. ศีลพระมี 227 ข้อ ! มอบหมายเจ้าคณะปกครองแจ้งพระคึกฤทธิ์รับทราบแก้ไข เตรียมออกประกาศคณะสงฆ์ทั่วประเทศปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

 

 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2557 ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)  โดยครั้งนี้ใช้เวลาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง คณะสงฆ์ได้มีการหารือกันอย่างเคร่งเครียด ประเด็น พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตถิผโล หรือพระอาจารย์คึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ยึดศีลปาฏิโมกข์ 150 ข้อ จากนั้นได้มอบหมายให้  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงถึงผลการประชุมเรื่องดังกล่าว

 

นายนพรัตน์ กล่าวว่า ที่ประชุม มส. ได้พิจารณากรณีร้องเรียนผ่าน พศ.และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับ พระอธิการคึกฤทธิ์ที่ได้ยึดศีลปาฎิโมกข์เพียง 150 ข้อ ไม่ใช่ 227 ข้อ ตามพุทธวจน เนื่องจากส่วนที่เกินมาเป็นการบัญญัติเพิ่มเติมไม่ทราบที่มาที่ไป อาจจะมาจากพระสาวกรูปใดก็ได้ ดังนั้น ที่ประชุม มส. มีมติยืนยันว่า คณะสงฆ์เถรวาทปฏิบัติตามพระวินัยปิฏก ซึ่งได้กำหนดให้มีการสวดศีลปาฏิโมกข์ จำนวน 227 ข้อ

 

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่พระอธิการคึกฤทธ์ ได้กล่าวอ้างถึงที่มาของศีลปาฏิโมกข์เพียง 150 ข้อ โดยนำหลักฐานอ้างอิงมาจากพระสูตรนั้น ที่ประชุมมส.ได้มีการพิจารณาแล้วว่า ศีลในพระสูตรจะต่างจากในพระวินัยปิฎก ที่มีการกำหนดไว้ 227 ข้อ ดังนั้น มส. จึงมติจัดทำคำอธิบายที่มาที่ไปของศีล 227 ข้อให้ชัดเจน โดยมอบหมายให้เจ้าคณะปกครองในพื้นที่ไปชี้แนะและอธิบายให้พระอธิการคึกฤทธิ์รับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข โดยไม่ต้องเข้ามาพบมส.แต่อย่างใด พร้อมทั้งออกประกาศ มส. ให้คณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศยึดศีลปาฏิโมกข์ 227 ข้อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณ เพื่อเป็นบรรทัดฐานความเข้าใจที่ตรงกันด้วย

 

การกระทำของพระคึกฤทธิ์ไม่ถือว่าผิด ท่านไม่มีเจตนาบิดเบือน เนื่องจากท่านอ่านหนังสือคนละเล่มกัน ซึ่งอาจจะยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน และในที่ประชุมมส.ได้มีการกล่าวกันว่า ที่ผ่านมาการสวดปาฏิโมกข์ก็มีไม่ถึง 150 ข้อ จนกระทั่งสุดท้ายมีการเพิ่มเติมจนมีถึง 227 ข้อ  แต่พระคึกฤทธิ์ นำหลักในพระสูตร 150 ข้อเท่านั้นมาเผยแผ่ ขณะที่คณะสงฆ์ไทยจะยึดจากพระวินัยปิฎก 8 เล่ม โดยเฉพาะเล่มที่ 2 กับเล่มที่ 8 มีการสรุปชัดเจนว่า ศีลปาฏิโมกข์มี 227 ข้อ ผอ.พศ. กล่าว

 

นายนพรัตน์ กล่าวอีกว่า ส่วนการสวดศีลปาฎิโมกข์ไม่ถึง 227 ข้อจะมีความผิดหรือไม่นั้น เป็นเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ โดยใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535  ได้กำหนดให้ มส. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รักษาระเบียบและพระธรรมวินัยตลอดจนคำสอนทุกอย่างไว้ หากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องมีการพิจารณาตามมูลเหตุที่เกิดขึ้นว่ามีเจตนาอย่างไร ถึงจะพิจารณาการกำหนดลงโทษ

 

 

 

ข่าว : คมชัดลึก
20 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264