รู้ชะตากรรม !

 

คึกฤทธิ์ให้ศิษย์ขอความเป็นธรรม

ก่อนมหาเถรสมาคมจะลงมติ

 

 

เห็นไหม เล่นเป็นนะ ตอนที่บวชนั้น มันบวชคนเดียว แต่พอตัวเองสร้างปัญหาขึ้นมา ก็เอา "ประชาชน" มาเป็นโล่ ก็ไม่ต่างไปจากปลุกม็อบการเมืองเท่าไหร่ ก็ดีนะ ประชาชนจะได้ตาสว่างว่า ที่อ้างว่า "อริยะๆ" นั้น เขาเล่นกันแบบไหน

 

 

 

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อชมการแถลงข่าวจากมูลนิธิพุทธวจน

 

 

 

 

ที่มา : Youtube
20 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264