ค้นพระไตรปิฎก !

 

หาหลักฐานศีล 150 ข้อ

แนวทางการสอบสวนของกรรมการมหาเถรสมาคม

โฆษกมหาเถรเปรย !

 

 

 

อาฮ่า ! มาแล้วผู้แทนคนใหม่ เป็นอะไรที่เรียกว่า น่ารักน่าชังนะ กรรมการมหาเถรสมาคมนี่ ดูอมภูมิอมปัญญาจนล้นท้องล้นพุง แต่เวลาพูดอะไรออกมาทำไมมันโง่บัดซบเลยฮะ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมได้อย่างไร ท่านไม่รู้หรือไรว่า หลักบริหารการปกครองของคณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างไร พระไตรปิฎกก็เหมือนรัฐธรรมนูญ เป็นกติกาปกครองบ้านเมืองของคณะสงฆ์ไทย ที่เรียกว่า "ศาสนจักร" มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 รองรับ เมื่อพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและฉบับหลวง เป็นรัฐธรรมนูญของคณะสงฆ์ไทย ใครที่จะมาบวชและอยู่ในคณะสงฆ์ไทย ก็ต้องศึกษาและปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงือนไข จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ว่าจะอ้างพระไตรปิฎกฉบับไหนในโลก เพราะพระพุทธศาสนาในโลกนี้มีหลายนิกาย หลายประเทศ แต่ละประเทศก็มีพระไตรปิฎกเป็นของตนเอง ไม่มีใครเหมือนใคร มวยสนามไหนก็สนามนั้น จะชกสนามนี้ก็ต้องใช้กฎกติกาของสนามนี้ จะมาอ้างกติกาบ้าบอคนเดียวก็ชกไม่ได้ เป็นหน้าที่ของกรรมการและนายสนามต้องไล่ลงเวทีหรือเชิญออกสนาม ขืนดื้อแพ่งก็จับเข้าคุก ดังนั้น ที่ท่านว่าจะไปค้นหาในพระไตรปิฎกว่ามีหลักฐานตามที่พระคึกฤทธิ์กล่าวอ้างหรือไม่นั้น แสดงว่าหลงทาง ไม่มีหลักการในการพิจารณา ก็มิน่า คณะสงฆ์ไทยถึงได้ถูกเขาตีกินเอาไปสบาย เพราะมีกรรมการมหาเถรสมาคมโง่ๆ แบบนี้ไง เรื่องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลย ก็เรียกมันมา แล้วเอาหลักฐานจากทางวัดหนองป่าพงต้นสังกัดเป็นหลักในการพิจารณา จากนั้นก็นำเอาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เข้าวินิจฉัย เหมือนในสมัยโพธิรักษ์ หากว่าดื้อดึงไม่ยอมเปลี่ยนความเห็น ก็ลงมติมหาเถรให้พระคึกฤทธิ์สละสมณเพศ แล้วถวายสมเด็จพระสังฆราชลงพระนาม เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงลงพระนามแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามก็แจ้งความจับในคดี "แต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ไทย" ไม่เห็นจะต้องไปค้นพระไตรปิฎกให้ยุ่งยากตรงไหน ในเมื่อพระไตรปิฎกก็อยู่ดีๆ อยู่แล้ว

 

นะ เจ้าคุณจำนงค์นะ ทำงานไม่เป็นก็ลาออกเสียเถอะ อย่าอยู่ให้พระศาสนาฉิบหายมากไปกว่านี้เลย

 

 

 

 

 

 

พระพรหมเมธี
(จำนงค์ ธมฺมจารี)
วัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม

ตำแหน่งโฆษกมหาเถรสมาคม

 

 

 

 

 

 

อ้อ ! แนวร่วมธรรมกายนี่เอง มิน่าถึงได้พูดอะไรเป๋ไปเป๋มา

 

 

 

พระพรหมเมธีคาด มส. มีมติให้ตรวจสอบความจริง กรณีร้องเรียนลดศีลพระภิกษุเหลือ 150 ข้อ

 

 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จะเสนอเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนถึงศูนย์ฮอตไลน์พศ. และร้องเรียนถึงยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เกี่ยวกับกรณีพระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล หรือ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี  ตัดศีลปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์เหลือเพียง 150 ข้อ จากเดิมที่ตามพระธรรมวินัยกำหนดไว้ 227 ข้อต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า การลดศีลพระภิกษุจาก 227 ข้อ เหลือ 150 ข้อ ด้วยการอ้างว่าเจอพระสูตรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ซึ่งเรื่องนี้ อาตมาทราบข่าวมานานแล้ว ซึ่งตอนนั้น พระคึกฤทธิ์ยังพูดไม่เต็มที่ ต่อมาภายหลังจึงประกาศศีล 150 ข้อ ซึ่งตอนนี้สำนักพุทธฯ โดยนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักพุทธฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมให้ดำเนินการด้วยเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎก พระธรรมวินัย

 

 เห็นว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ไปเจอพระสูตรของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ไม่ให้ต่อเติมพระธรรมวินัยนั้น ที่ว่าพระสูตร ยังไม่ทราบที่มาที่ไป ยังต้องหาคนที่มีความรู้ว่ามีจริงหรือไม่ มีความเป็นมาอย่างไร ได้โทรศัพท์สอบถามพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ท่านก็ตอบว่ายังนึกไม่ออกว่ามีหรือไม่ แต่ไม่เคยเจอ มีหรือไม่มียังไม่ทราบ แต่ถ้าพิสูจน์ว่าไม่มีตามที่กล่าวอ้าง อาจจะเป็นความผิดทางวินัย ก็ต้องว่ากันไปตามกฎมหาเถรฯ โดยให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองดำเนินการตามสายงานปกครองคณะสงฆ์ทำการสอบสวนว่า คำกล่าวที่อ้างนั้น ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่

 

พระพรหมเมธี กล่าวต่อว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้นายนพรัตน์จะนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรฯ ในวันพุธที่ 20 ส.ค.2557 เป็นวาระจร ที่เป็นเรื่องด่วนต้องนำเสนอให้มหาเถรสมาคมรับทราบ รวมทั้งมีมติที่ประชุมมหาเถรฯ เป็นแนวทางการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคงจะมีมติออกมาให้ทำการตรวจค้นพระไตรปิฎกว่าจริงตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์พูดไว้หรือไม่ รวมทั้งให้เจ้าคณะปกครองนำหลักฐานว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ พูดเองหรือว่าใครพูดหรือไปอ้างผู้ใดมาพูด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

 

 

พระอธิการคึกฤทธิ์ยอมรับตัดศีลพระสงฆ์เหลือ150 ข้อ

 

พระอธิการคึกฤทธิ์ได้ชี้แจงว่า ยอมรับว่าตัดศีลของพระสงฆ์เหลือแค่ 150 ข้อ แต่รับพระวินัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้  ทั้งนี้บทบัญญัติคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากกว่า 2,400  ข้อ แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก บัญญัติก่อนระบบปาฏิโมกข์ ประกอบด้วย จุลศล มัชฌิมศิล มหาศิล จำนวน 363 ข้อ ส่วนที่สองปาฎิโมกข์ อาทิพรหมจริยาสิกขา  จำนวน 150 ข้อ  และส่วนที่สาม อภิสมาจาริกสิกขา จำนวน 1,940 ข้อ ซึ่งพระสงฆ์จะต้องรักษาทั้งหมด  แต่ที่นำมาสวดมาฏิโมกข์ เพียง 150 ข้อ ก็ไม่ได้ตัดส่วนที่เหลือออกไป  พุทธศาสนิกชนเข้าใจว่าการสวดปาฏิโมกข์ต้อง 227 ข้อ  ศีลที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ ไว้ ในหนังสือพุทธวจนที่แปลเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ไม่ได้ตัดคำสอนของพระพุทธองค์ และก็ไม่มีใครไปตัดคำสอนของพระพุทธองค์ได้  ซึ่งจะต้องรักษาไว้ทั้งหมดมากกว่า 2,400 ข้อ   เรื่องนี้ต้องขอความเป็นธรรมไปยังสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งถ้าทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเรียกอาตมาไปสอบถามหรือสอบสวนก็ยินดี

 

 

 

ที่มา : คมชัดลึก
20 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264