สืบชาตาหลวงถวายพรพระราชินี

ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธาน

 
 

 

วันนี้ (8 ส.ค.) ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล เสริมสิริมงคลดวงพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามแบบประเพณีไทยโบราณล้านนาของภาคเหนือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม2557 โดยมีคณะสงฆ์กว่า 300 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ บริเวณลานรอบองค์พระธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นครั้งแรกของการจัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของคณะสงฆ์ไทย โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาความว่า วันนี้เป็นวันแห่งความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนชาวไทยทั้งหลายได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทรงตรากตรำพระวรกายเคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาโดยตลอดจนได้รับพระสมัญญานามว่า พระแม่แห่งแผ่นดิน ซึ่งคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนเหนือ 16จังหวัด ตลอดถึงสาธุชนทุกหมู่เหล่าได้มีจิตเป็นสมานฉันท์ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์มนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เสริมสิริมงคลดวงพระราชสมภพ และมีพิธีบายศรีปัดเคราะห์ตามโบราณประเพณีของล้านนาเป็นการสืบชะตาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นการพิเศษด้วย

 

ในศุภวารดิถีปีแห่งการเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ อาตมาขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล โดยอ้างอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจ ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธ และอุปัทวันตรายทั้งปวง ขอพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศสถิตเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดุจประทีปคู่เทียนทอง ส่องสว่างนำทางพสกนิกรทั้งปวง ไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าว

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ตามตำนานกล่าวว่า นิยมสวดกันในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น โดยครั้งแรกจัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรครั้งแรกยังพื้นที่คณะสงฆ์หนเหนือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ จากนั้นในวันที่ 9ส.ค.คณะสงฆ์หนกลาง จัดเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ และหนตะวันออก ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ ส่วนคณะสงฆ์หนใต้ จัดที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง และคณะธรรมยุต ที่วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ ในวันที่ 11ส.ค.ต่อไป.

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
9
สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264