รับสนองพระบรมราชโองการ !

ธัมมชโยลงลายเซ็นซ้อนสมเด็จวัดปากน้ำ

บนโล่รางวัลวัดพระธรรมกาย

 

อา..วัดปากน้ำกับวัดพระธรรมกายเป็นวัดเดียวกัน ดูจะเป็นจริงแล้ว เมื่อท่านธัมมชโย ลงนามรับกับลายเซ็นของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในถ้วยรางวัลของวัดพระธรรมกาย ในวันสมาธิโลก 3 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ก็ไม่ทราบว่าถ้วยรางวัลแบบนี้มีใครเคยทำบ้าง ถ้าไม่เคย แต่มีคนอุตริทำ มันหมายถึงอะไร ?

 

 

 

 

ลายเซ็นพระเทพญาณมหามุนี (ธัมมชโย) ต่อจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

 

 

 

 

มอบโล่เกียรยศและทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร) วัดปากน้ำ เจ้าคณะภาค 7
เป็นประธาน (แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)

 

 

 

 

 

 

รางวัลธรรมกาย
มอบแก่สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ที่มา : DMC.TV
8
สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264