โผสมณศักดิ์ 12 สิงหา 2557

ชั้นเทพ-ชั้นธรรม หลุดเป็นพวง

 

ไผเป็นไผ ก็ดูเอาเด้อ

 

 

 


 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
2
สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264