เปล่ายุ่งการเมือง !

 

เจ้าคุณสุนทรแจงประเด็นร้อน

 

บอกแค่อยากรู้ หมู่หรือจ่า ?

 

ส่วนที่ว่า "ให้เวลา 7 วัน" นั้น ท่านติดสำนวนของท้าวกบิลพรหมในนิทานสงกรานต์ ทรงให้เวลาแก่ธรรมปาลกุมาร 7 วัน จากนั้นก็จะเฉลยปัญหาว่า สีไหน เอ๊ย ศรีอยู่ที่ไหน ?

 

 

 

 

 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

 

 

 

วันที่ 18 เมษายน พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กล่าวกรณีที่ไปบรรยายธรรมเรื่อง ′ธรรมะกับการปฏิบัติหน้าที่′ ในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 16 ปี โดยมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนั้น ขอยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่เคยรับกิจนิมนต์ที่เกี่ยวกับการเมือง

 

แต่ตนไปพูดนั้นก็ไม่ได้ขอบิณฑบาตขอให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติต้องทำหน้าที่เป็นกลาง และที่พูดไปทั้งหมดเพราะเห็นน่าจะเป็นทางออกให้ประเทศไทย เพราะทางออกของปัญหาบ้านเมืองตอนนี้ มองว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศาลฎีกา ผู้ตรวจการแผ่นดิน และองค์กรอิสระ ควรจะหาหารือกันว่าในทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มีวิธีไหนบ้างที่จะนำพาประเทศพ้นวิกฤติ และขอให้ลงสัตยาบันร่วมกันว่าจะทำตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น

 

เพราะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีศาลและองค์กรอิสระ ตอนนี้ถ้าปล่อยให้ กกต. ทำคงไม่ได้ เพราะ กกต. ถูกมองว่าไม่เป็นกลางแล้ว ที่สำคัญอยากให้องค์การอิสระและศาล หารือเรื่องมาตรา 7 ด้วย ถ้าทำได้ก็บอกว่าได้ ถ้าทำไม่ได้ก็บอกทุกอย่างจะได้จบ ทุกอย่างจะได้กลับไปเดินตามทางของรัฐธรรมนูญ

 

 

 

ที่มา : มติชน
19 เมษายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264