มหาเถรฯถวายพระในหลวง

 

พระพุทธธรรมิกราชบพิตรภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 16 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระวันรัต ประธานดำเนินการโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมคณะประกอบด้วยพระภิกษุและฆราวาส เฝ้าฯถวาย และเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯถวาย "พระพุทธธรรมิกราชบพิตรภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล" ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงชื่นชม ทรงถือว่าเป็นมงคลที่ได้รับการถวายพระพุทธรูปซึ่งงามองค์นี้

สำหรับพระพุทธรูปดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม จัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และพระราชทานชื่อว่า "พระพุทธธรรมิกราชบพิตรภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล" อันหมายถึง "พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมิกราช" สร้างถวายในวาระมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เป็นพระพุทธรูปปางลีลาจำลองแบบตามพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2520 องค์พระสร้างด้วยเนื้อทองคำร้อยละ 99.99 สูงตลอดพระรัศมี 38 เซนติเมตร น้ำหนักสุทธิ 17,310 กรัม ประดิษฐานบนฐาน 8 เหลี่ยม ร้างด้วยเนื้อทองคำขาวน้ำหนักสุทธิ 4,389 กรัม

 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มีพระบรมราชวินิจฉัยในการสร้างพระพุทธรูปต้นแบบทรงเจิมแผ่นทองคำ สำหรับหล่อองค์พระและทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงหล่อ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 55 และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 56

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
17 เมษายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264