เปิดร่าง พรบ.สภาคุณธรรมแห่งชาติ

ฉบับพุทธะอิสระ

 

หลักการและเหตุผล

เพราะยิ่งลักษณ์และทักษิณไร้ศีลธรรมจริยธรรม

จึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

ต่อไปถ้าใครไม่มีศีลธรรมจริยธรรม ก็ต้องตรา พรบ.ออกมาเรื่อยๆ ไม่งั้นไม่หมดสิ้นระบบเลวๆ สำหรับเมืองไทย

 

 

 

 

 

 

 

กดที่ภาพเพื่ออ่าน พรบ.สภาคุณธรรม

 

 

หมายเหตุ : ร่าง พรบ.ฉบับนี้ สมควรที่กรรมการมหาเถรสมาคม และพระสังฆาธิการไทยทุกระดับ จะได้นำไปศึกษา ให้ทราบว่าทางฝ่ายพุทธะอิสระ ซึ่งออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยไม่ขึ้นต่อมหาเถรสมาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์อย่างไร และรูปแบบที่จะนำมาใช้ในทางศาสนาของประเทศไทยนั้นจะเปลี่ยนไปเช่นใด ถ้าหากว่าทางฝ่ายพุทธะอิสระชนะและได้อำนาจทางการเมือง

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
4 เมษายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264