มะเร็งตับคร่าพระธรรมทูต !

 

 

 

 

 

พระปลัดสมพร สีลโชโต

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 12

 

 

ข่าวจากพระมหาสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตวัดบุศยวนาราม เมืองฟอร์ทเวิร์ด รัฐเท็กซัส รายงานมายังอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอมว่า พระปลัดสมพร สีลโชโต พระธรรมทูต รุ่นที่ 12 ได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับ สิริอายุ 53 ปี พรรษา 23

 

พระปลัดสมพร สีลโชโต นามสกุล อาดำ สังกัดเดิม วัดพิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ศึกษาจบนักธรรมชั้นเอก และเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 12 ในปี พ.ศ.2549 ต่อจากนั้นได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ (ปฏิบัติงาน) ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งมีพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยในอินเดีย-เนปาล เป็นเจ้าอาวาส และได้ถึงแก่มรณภาพลงดังกล่าว

 

ทั้งนี้ จะมีพิธีฌาปนกิจศพพระปลัดสมพร ณ วัดพิกุลทอง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ในเวลา 16.00 น.

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ก็ขอไว้อาลัยให้แก่พระปลัดสมพร มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

3 เมษายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264