้าหญิงจุฬาภรณ์ฯเสด็จแทนสมเด็จพระราชินี

พิธีพุทธาภิเษกพระประธานวัดนวมินทรราชูทิศ

เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา

 

ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ แทนสมเด็จพระราชินี เสด็จพิธีพุทธาภิเษกพระประธานวัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพุทธาภิเษกพระประธานและวัตถุมงคลประจำวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายบรรพชิต กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์และชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันดำเนินโครงการก่อสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน หรือเมืองใกล้เคียง ในรัฐแมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ชาวไทยและนานาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อพ.ศ.2549 พร้อมทั้งตั้งชื่อวัดนี้ว่า "วัดนวมินทรราชูทิศ" โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ มส. ได้รับโครงการนี้เป็นโครงการของคณะสงฆ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติกับรัฐบาล ในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

 

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวว่า สำหรับสถานที่ตั้งวัดดังกล่าวคณะกรรมการได้เลือกจัดหาซื้อที่ดินในเมืองเรย์นแฮม ใกล้เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน จำนวน 55 เอเคอร์ หรือ 137 ไร่ ในราคา 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท มาเป็นที่ตั้งโครงการ ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดหาบริษัทตลอดถึงวิศวกรและสถาปนิกมาออกแบบวัดแห่งนี้ ให้มีลักษณะพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมไทยผสมกับอเมริกาที่เหมาะสมกับเป็นวัดในพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศในเมืองหนาวด้วย ในงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 2,000 ล้านบาท

 

ในการนี้ รัฐบาลได้อนุมัติเงินสนับสนุนค่าการออกแบบและการก่อสร้างในเบื้องต้น จำนวน 500 ล้านบาท และคณะกรรมการได้จัดหาทุนสมทบเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 65 จึงได้มีการจัดพิธีพุทธาภิเษกพระประธาน และวัตถุมงคลประจำวัดนวมินทรราชูทิศฯ เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว : ข่าวสด

3 พฤศจิกายน 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264