คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งกรรมการจัดงานพุทธชยันตี

 

 
 


  

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
8 มีนาคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264