ยุติได้แล้ว !

 

 

ผอ.พศ. ประสานเสียง จอ.วัดหนองจอก

ถ้ารับกับกฎของโรงเรียนวัดไม่ได้

ก็ขอให้ไปหาโรงเรียนใหม่ที่ถูกใจ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าอาวาสวัดหนองจอกยัน ไม่ให้นักเรียนหญิงใส่ฮิญาบ เนื่องจากพื้นที่สถานศึกษาอยู่ในเขตของวัด ระบุหากยังยืนยันที่จะใส่ ควรหาสถานศึกษาที่เหมาะสมกับหลักศาสนาจะดีกว่า มส. เตรียมรือกันหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายต่อศาสนา...

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า การประชุม มส.ครั้งนี้ได้มีรายงานเกี่ยวกับกรณีโรงเรียนวัดหนองจอก ห้ามเด็กนักเรียนหญิงมุสลิมแต่งฮิญาบตามหลักศาสนาอิสลาม โดยทางพระมงคลญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองจอก ได้ทำหนังสือเสนอต่อที่ประชุม มส. ซึ่งทางวัดยังยืนยันว่า ไม่ให้แต่งผ้าฮิญาบ เนื่องจากพื้นที่สถานศึกษาอยู่ในเขตของวัด ถึงแม้ว่าจะมีผู้เรียกร้องบางกลุ่มอ้างถึงกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551 ข้อ 12 ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน สามารถแต่งกายตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้ ทั้งนี้ทางวัดหนองจอก ก็ยังยืนยันว่า จะนำกฎกระทรวงดังกล่าวมาอ้างมิได้ เพราะโรงเรียนวัดหนองจอกเป็นพื้นที่ศาสนสมบัติของวัด ควรปฏิบัติตามเงื่อนไข และขนบธรรมเนียมของวัด ดังนั้นทางวัดหนองจอกขอเสนอแนวทางว่า นักเรียนหญิงที่ต้องการแต่งฮิญาบ ควรจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของวัด หากยังยืนยันที่จะแต่งฮิญาบ ควรหาสถานศึกษาที่เหมาะสมกับหลักศาสนาจะดีกว่า

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุม มส. รับทราบข้อเสนอของวัดหนองจอก พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางว่า ควรที่จะมีการปรึกษาหารือกัน หาทางออกที่เหมาะสม เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อคนหมู่มาก โดยไม่อยากให้โยงเรื่องมาเป็นประเด็นการเมือง และสร้างความแตกแยกระหว่างศาสนา อย่างไรก็ตาม กรณีโรงเรียนวัดหนองจอก คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาบานปลายอีก ซึ่งจะต้องหาทางออกร่วมกัน นอกจากนี้ โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งมา 57 ปี ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการแต่งกาย เพราะผู้ปกครองก็เข้าใจขนบธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาเป็นอย่างดี

เมื่อเราไปสถานที่ของชาวมุสลิม เราก็ต้องเคารพกติกาของเขา เราก็มีกติกาและขนบธรรมเนียมปฏิบัติของเรา ก็อยากให้ทุกฝ่ายเปิดใจให้กว้าง อย่างมองว่าเป็นเรื่องริดรอนสิทธิเสรีภาพเพียงอย่างเดียว อยากให้มองบริบทอื่นประกอบเข้าไปด้วย ผมคิดว่าปัญหาดังกล่าวจะจบลงด้วยดี โดยไม่มีการโยงไปสร้างความเสียหายระหว่างศาสนา ผอ.พศ. กล่าว.

 

ที่มา : ไทยรัฐ
31 มกราคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264