อายุวัฒนมงคล 84 ปี

สมเด็จพระพุฒาจารย์

 

11 มกราคม 2555

 

ถนนทุกสายมุ่งสู่ "วัดสระเกศ-ภูเขาทอง"

 

Happy Birthday

 

 

 

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์

(เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)

เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

พระผู้ทรงอิทธิสูงสุดในคณะสงฆ์ไทยยุคปัจจุบัน

 

 

 

วัดสระเกศ ได้กำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนมงคล 84 ปี ประจำปี 2555

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ณ พระอุโบสถ ในวันที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.

โดยมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ และโรงทานสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน

 

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ มีชีวประวัติดังต่อไปนี้

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ นามเดิมว่า เกี่ยว นามสกุล โชคชัย นามฉายา อุปเสโณ

เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2471 ณ บ้านเฉวง ตำบลบ่ดผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสราษฎร์ธานี

 

การศึกษาและการบรพชาอุปสมบท

 

เมื่อยังเยาว์ ได้ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน จนจบประถมปีที่ 4 เมื่ออายุได้ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดภูเขาทอง อำเภอเกาะสมุย จงหวัดสุราษฎร์ธานี แม้เจตนาจะบวชเพียงแค่ 7 วัน แต่ด้วยปุพเพกตปุญญตา ทำให้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังคงมั่นในสมณเพศหาได้คิดลาสิกขาไม่ โยมมารดาจึงนำไปฝากไว้กับท่านพระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพ่อพริ้ง) วัดแจ้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย เจ้าประคุณสมเสด็จฯ เป็นผู้ฝักใฝ่ในการศึกษา มีวิริยะ อุตสาหะ จนหลวงพ่อพริ้งเห็นอุปนิสัย ได้นำไปฝากตัวเป็นศิษย์เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในการปกครองของพระครูปลัดเทียบ (พระธรรมเจดีย์)

 

เจ้าประคุณสมเสด็จฯ ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 5 ประโยค ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณร

 

ครั้นต่อมา พ.ศ.2493 เมื่อมีอายุครบอุปสมบท ก็ได้อุปสมบทที่วัดสระเกศ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถร (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวโรดม) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

 

หลังจากที่ได้อุปสมบทแล้ว จนถึงปี พ.ศ.2497 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค

 

เจ้าประคุณสมเด็จฯมอบกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนามีอจลศรัทธาไม่หวั่นไหว และสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร เป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญู มีเมตตาธรรมเป็นประจำ มีกรุณาต่อชนทั่วไป มีอัธยาศัยละมุนละไม เป็นบุคคลที่ใครๆ เข้าหาได้ง่าย ไม่ถือตัว ปฏิบัติศาสนกิจและสังฆกรรมต่างๆ สม่ำเสมอมิได้ขาด เป็นผู้มีเมตตากรุณา สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร

 

 

 

ที่มา : วัดสระเกศ
10
มกราคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264