ขาดครู !
ปัญหาใหม่ในวงการบาลี

 

อืม ! เพิ่งรู้นะฮะเนี่ยว่ามีปัญหาแบบนี้ด้วย

แต่ก่อนร่อนชะไรเห็นพูดกันแต่ปัญหา "ขาดแคลนนักเรียน"

แต่วันนี้แม่กองบาลีออกมาบอกว่า "ขาดแคลนครู" ด้วย

ก็เลยขาดทั้งครู ทั้งนักเรียน และงบประมาณ

ประมาณว่า อะไรๆ ก็ขาด

 

พระพุทธศาสนาน่าจะเป็น "ศาสนาประจำชาติ" ที่น่าสงสารที่สุด

 

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ

แม่กองบาลีสนามหลวง

 

 

 

จัดตั้งศูนย์ศึกษาบาลี 'กำแพงเพชร' กำจัดปัญหาขาดแคลนครูสอนบาลี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้นิมนต์เจ้าคณะปกครองหนเหนือทั้งหมด มาร่วมประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพระบาลี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดสังฆานุภาพ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ซึ่งได้หารือและขอความร่วมมือเจ้าคณะจังหวัดหนเหนือ 16 จังหวัด ประสานไปยังวัดจัดส่งพระสงฆ์สามเณร มาเรียนพระบาลีในศูนย์แห่งนี้แบบไม่บังคับ โดยมีเงื่อนไขว่าสามเณร หรือพระ ที่จะมาเรียนจะต้องมาจากวัดที่ขาดครูสอนพระบาลี หรือมีจำนวนนักเรียนเพียง 5-10 รูปเท่านั้น ส่วนวัดไหนที่จัดระบบการเรียนการสอนพระบาลีดีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องส่งมา การจัดทำโครงการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาของสำนักเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนครู และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนในศูนย์แห่งนี้ พอถึงช่วงการสอบก็จะให้ไปสอบในนามของวัดตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการเรียนพระบาลี

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ทางเจ้าคณะจังหวัดแจ้งไปยังวัดที่อยู่ในการปกครอง สำรวจจำนวนวัดที่มีการเรียนการสอนพระบาลี มีจำนวนนักเรียนเท่าไร โดยให้เน้นนักเรียนเปรียญธรรม 1-2 ประโยค (ป.ธ.1-2) และเปรียญธรรม 3-5 ประโยค (ป.ธ.3-5) เมื่อดำเนินการสำรวจแล้วให้ส่งข้อมูลมายังเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

"ศูนย์จะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 โดยขอให้ทางวัดส่งนักเรียนมาเรียนได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์แห่งแรก คล้ายกับโรงเรียนกวดวิชาบาลีในพื้นที่ภาคเหนือ หากนำร่องในพื้นที่นี้ได้ผล อาตมาจะประสานกับเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก หนใต้ หนกลาง ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพระบาลีในทุกภูมิภาค ในการแก้ปัญหาขาดครูสอน หรืองบประมาณในการดูแล ซึ่งพระเณรที่มาเรียนเราจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เพียงแค่มีหนังสือยืนยันมาจากวัดต้นสังกัดเท่านั้น เพื่อที่จะทำให้ระบบการศึกษาพระบาลีเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง" สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าว

 

 

ที่มา : ข่าวสด
9
มกราคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264