เจ้าคุณเหลานำร่อง !

เปิดโครงการแลกเปลี่ยนพระธรรมทูต

ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา 6 เดือน

อาหาร-ที่พักฟรี แต่ตั๋วเครื่องบินออกเอง

 

 

 

พระปัญญาพุทธิวิเทศ

เจ้าคุณ ดร.พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ

เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เมืองคิงสบรอมลี่ ประเทศอังกฤษ

 

 

 

 

ที่มา : วัดพุทธวิหาร คิงสบรอมลี่
8
มกราคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264