ทุนหลวงแก้วิกฤต !

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์-องคมนตรี

สานพระบรมราโชบายในหลวง

ระดมทุนส่งเสริมการศึกษาพระ-เณร

 

 

 

 

'กองทุนเล่าเรียนหลวงฯ' เร่งแก้วิกฤต ปัญหาจำนวน 'พระ-เณร' ลด

นาวาตรีเกริก ตั้งสง่า กรรมการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เปิดเผยว่า จากการที่ได้ดำเนินโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าช่วง 5 ปีแรกนั้น เน้นให้ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคณะสงฆ์ เนื่องจากพบปัญหาจำนวนพุทธศาสนิกชนมีแนวโน้มลดลง จำนวนสามเณรก็เริ่มถดถอยลงไปจากระบบของสงฆ์อย่างน่าสะพรึงกลัว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเร่งพัฒนา การเทศน์และการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ดังนั้น การดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงช่วงหลังปีที่ 5 เป็นต้นมา จะเน้นให้ทุนวิปัสสนาจารย์แก่คณะสงฆ์ทั้งระดับปริญญาโท เพื่อเป็นวิปัสสนาจารย์ระดับจังหวัดจำนวนมากนับพันทุน ถือว่าไม่เคยมีการให้ทุนจำนวนมากขนาดนี้ในประวัติศาสตร์มาก่อน

"เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องการเทศน์ เพราะเป็นการสื่อสารระหว่างพระกับฆราวาสที่ทำได้โดยง่ายในหลายๆ โอกาส ไม่ว่าจะเป็นในวัด งานมงคล งานศพ อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯในปัจจุบันจำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานทางการศึกษาและวิทยฐานะของคณะสงฆ์ควบคู่กันไปด้วย ไม่ใช่ต่างคนต่างสอนแล้วจะมีปัญหาทีหลัง เพราะวิทยฐานะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนสามเณรลดลง ไม่เทียบเท่ากับนักเรียนทั่วไป ดังนั้น จะต้องมีการผลักดันให้วิทยฐานะของสามเณรกับนักเรียนทั่วไปเทียบเท่ากัน ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก การศึกษากับวัด ไม่ใช่อยู่แต่ในระบบโรงเรียนสามัญอย่างเดียว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของพระสังฆาธิการ หลักสูตรต่างๆ ด้
วย

ทั้งนี้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2554 มีจำนวน 1,419 ทุน เป็นเงิน 9,169,000 บาท คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ โดย พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการ เห็นว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงมีมติจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคี ในการสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงฯขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมอบหมายให้คณะสงฆ์ช่วยดำเนินการระดมทุนจากพุทธศาสนิกชน ทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 1,000 บาท จำนวน 84,000 กอง สมทบเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวง โดยผู้บริจาคจะได้รับของที่ระลึก เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาค โดยจัดทำเหรียญที่ระลึกพระลอยน้ำ 5 พี่น้องเบญจภาคี ได้แก่ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบางพลีใหญ่ใน หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดเขาตะเครา สอบถามได้ที่วัดพิชยญาติการาม โทร.0-2861-5430,0-2861-5425

 


 

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  กรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 คณะสงฆ์ได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศล 84,000 กอง กองละ 1,000 บาท  เพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยจัดสร้างวัตถุมงคลชุดพระพุทธปัญจภาคีวารีย์ปาฏิหาริย์มอบแด่ผู้ร่วมบริจาคด้วย ซึ่งคณะสงฆ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสดังกล่าว รวมทั้งได้ร่วมกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่จะมีวาระครบ 2,600 ปี ในปีพุทธศักราช 2555

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนั้น เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคำนึงถึงพระภิกษุสามเณรว่า เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัด ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติและแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน จะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์นี้ได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจนบรรลุธรรม แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน การบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยวิธีการนี้ จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป

"ปัจจุบันโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้มอบทุนให้พระนักเทศน์และพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานด้านการเผยแผ่และการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมให้พระนิสิตที่ได้รับทุนจากโครงการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยปัจจุบัน ที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พุทธศาสนิกชนห่างเหินและขาดความเลื่อมใสในพุทธศาสนา เมื่อพระนิสิตของโครงการได้รับการฝึกฝนความรู้และนำความรู้ที่ได้รับทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ออกไปช่วยเผยแผ่สืบสานงานพระพุทธศาสนา ก็นับว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่ประสงค์ร่วมบริจาคทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ มาได้ที่วัดพิชยญาติการามวรวิหาร โทร.0-2861-5425"

 

 

ที่มา : ข่าวสด
8
มกราคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264