ชะนักปักหลัง !

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยให้สอบพระเทพปริยัติวิมล

ข้อหา "ทุจริต" ในอำนาจหน้าที่


 

 

 

พระเทพปริยัติวิมล
อธิการบดีมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

 

มติสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ สอบเข้ม-พระเทพปริยัติวิมล

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภามหามกุฏฯ โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะนายกสภามหามกุฏฯ เป็นประธานการประชุม ได้มีการนำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหามกุฏฯ เข้าหารือ ซึ่งในเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนถึงการแต่งตั้งพระเทพปริยัติวิมลเป็นอธิการบดีมหามกุฏฯ โดยที่ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสรรหานั้น ที่ประชุมมีมติให้นำเรื่องส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตีความว่า สภามหามกุฏฯ สามารถดำเนินการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมโดยที่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสรรหาได้หรือไม่ ในส่วนของเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระเทพปริยัติวิมล ซึ่งมีผู้กล่าวหาว่ามีการทุจริต ในช่วงที่พระเทพปริยัติวิมลเป็นอธิการบดีมหามกุฏฯ ในช่วงที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีตนเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะให้ใครมาเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ

ด้านนายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า หากจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้ตั้งบุคคลภายนอกมหามกุฏฯเป็นประธานและคณะกรรมการสอบสวน เพราะหากมีการตั้งบุคคลภายในมหามกุฏฯ เป็นประธานและคณะกรรมการสอบสวนฯ เกรงว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มาร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ตนตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดนายกสภามหามกุฏฯ ถึงนำเรื่องการร้องเรียนดังกล่าวมาพิจารณา เพราะหนึ่งในผู้ที่ออกมาร้องเรียนคือ นายบรรณฑูร บุญสนอง ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีต่อศาล จ.พระนครศรีอยุธยา ในคดีหมายเลขดำ 4962/2554 เนื่องจากนายบรรณฑูรมีการใช้ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหามกุฏฯ ออกเรี่ยไรเงินจากหน่วยงานรัฐและเอกชนด้วย

 

 

 

ที่มา : ข่าวสด
6
มกราคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264