จริงหรือ ?

สมเด็จพระพุฒาจารย์ป่วย-ออกงานไม่ได้

ธรรมกายจึงไม่นิมนต์ไปงานตักบาตรช่วยชาติ !

 

 

 

หลักฐานอ้างอิง

 

 

 
 

5 มีนาคม 2555

เปิดงานมาฆบูชา พุทธชยันตี ที่วัดสระเกศ

 

 

 

7 มีนาคม 2555

งานมาฆบูชา พุทธชยันตี ที่วัดสระเกศ

 

มหาเถรสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันจัด สมเด็จพระพุฒาจารย์ออกงานตลอดทั้ง 2 วัน

 

13 มีนาคม 2555

 

งานประกาศผลสอบบาลีที่วัดสามพระยา

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เดินทางมาร่วมงานโดยมิได้นิมนต์ แสดงว่าสุขภาพร่างกายยังพอทำงานไหว ไม่ถึงกับทำงานไม่ได้ แต่หากมีงานสำคัญแล้ว พระคุณท่านฯจะไม่ละเลย นี่คือความรับผิดชอบต่องานพระศาสนา

 

 


 

 

18 มีนาคม 2555

 

พิธีสมโภชแผ่นทองและพุทธาภิเษก วัดสระเกศ

 

 

 

 

 

19 มีนาคม 2555

 

มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแก่พระสังฆาธิการ

 

 

 

 

 

สรุปว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ออกงานได้ ทั้งในและนอกวัด

 

แต่สำหรับงานตักบาตรล้านรูปที่อ้างว่า "คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน" สนับสนุนนั้น ถ้าแจ้งแก่มหาเถรสมาคมอย่างเป็นทางการ มีหรือสมเด็จพระพุฒาจารย์จะไม่ไป ?

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม
4 เมษายน 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264