ตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์

เป็นนายกสภามหามกุฏราชวิทยาลัย

 

"วิษณุ เครืองาม" ติดโผกรรมการคุณวุฒิชุดใหม่

 

 


 

 

 

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ได้เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เพื่อถวายพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการทรงแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 รูป/คน (ชุดใหม่) ณ ศาลาทรงไทย คณะเขียวบวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าว : มหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร.
27
กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264