สาส์นไว้อาลัยพระเทพกิตติโสภณ

จากพระราชภาวนาวิมล วัดพุทธปทีป ลอนดอน

หัวหน้าคณะพระธรรมทูตประเทศอังกฤษ


 

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
20 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264