ฎีกาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

นิมนต์พระธรรมทูตทุกวัด/ทุกรูป

ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพกิตติโสภณ

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 


 

 

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพกิตติโสภณ
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

  

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
1
9 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264