ตรงเผง !

งานพระราชทานเพลิงศพ
"สมเด็จวัดชนะ" กับ "พระเทพกิตติโสภณ"

 

ตรงกันในวันที่ 12-13 พ.ย. ศกนี้

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9)
เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กทม.

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

พระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.7)

เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

หลังจากกำหนดการพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมปทีป และพุทธศาสนิกชนชาวนิวยอร์ค ได้เห็นชอบให้จัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2554 ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอซ์แลนด์ นั้น เมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงเมืองไทย ก็ปรากฏว่า มีหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง กำหนดงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม และอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง-กรรมการมหาเถรสมาคม แจ้งให้ทางคณะสงฆ์วัดชนะสงครามทราบว่า ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณฯโปรดฯเสด็จพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2554 ซึ่งตรงกับวันพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติโสภณพอดี

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์และพระเทพกิตติโสภณ พระคุณท่านทั้งสองรูป ต่างเป็นพระมหาเถระทรงสมณศักดิ์และตำแหน่งทางคณะสงฆ์ "สูงสุด" ในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา จึงทำให้พระมหาเถระที่มีความสนิทชิดเชื้อและเคารพนับถือในพระมหาเถระทั้งสองรูปไม่สามารถจะเดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพทั้งสองงานพร้อมๆ กันได้ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ห่างกันคนละซีกโลก การเดินทางไปร่วมงานต้องใช้เวลางานละหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างน้อย

 

อย่างไรก็ดี ทางอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ได้สอบถามไปยังกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ชี้แจงว่า ในที่ประชุม ณ วัดวชิรธรรมปทีป เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมานั้น ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้มาพิจารณาเช่นกัน แต่ได้ความเห็นตรงกันว่า เวลานั้น (วันที่ 9) หมายกำหนดการเสด็จพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ยังไม่ทันออกมาจากสำนักพระราชวัง ทราบแต่ว่าทางวัดชนะสงครามได้ทูลเชิญเสด็จในวันที่ 13 พฤศจิกายน หากทางสำนักพระราชวังแจ้งให้ทราบว่า ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ตามที่ทูลเชิญไป ทางสมัชชาสงฆ์ไทยและวัดวชิรธรรมปทีป ก็พร้อมที่จัดงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติโสภณในวันที่ 13 พฤศจิกายน ตามลำพัง โดยอาจจะมีพระเถราะนุเถระในเมืองไทย ที่เคารพนับถือในพระเทพกิตติโสภณ เดินทางมาร่วมงานเพียงไม่กี่รูป

 

ส่วนทางสมัชชาสงฆ์ไทยนั้น ได้มีมติให้พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในฐานะศิษย์ผู้ใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เดินทางไปร่วมงานแทน ก็สรุปได้ว่า ไม่สามารถเลื่อนได้ทั้งสองงาน เพราะงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์นั้น มีหมายกำหนดการลงมาจากทางสำนักพระราชวังแล้ว ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติโสภณก็เป็นมติของที่ประชุม ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
14 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264