ศิษย์พระอรหันต์ไม่ยินยอม

ศิษย์หลวงตาบัวยื่นวุฒิสภาสอบรัฐบาล

กรณีจะนำเงินช่วยชาติไปตั้งกองทุนมั่งคั่ง

สงสัยกลัวประเทศไทยจะมั่งคั่งเกินไป

 

 

พินัยกรรมของพระอรหันต์ยุคใหม่

หลวงตาสอนไว้ ศิษย์ที่ดีต้องไม่ทิ้งลายครู


 

คณะศิษย์หลวงตาบัวยื่นวุฒิฯ สอบตั้งกองทุนมั่งคั่งฯ

 

คณะลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ในนามชมรมเสียงแห่งธรรม ยื่นวุฒิสภา สอบตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำเงินที่มาตั้งกองทุนมาจากคลังหลวง ขณะที่ รมว.คลัง ส่งตัวแทนชี้แจง กมธ. ...

วันที่ 13 ก.ย. ที่รัฐสภา คณะลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ในนามชมรมเสียงแห่งธรรม นำโดยพระครูอรรถกิจนันทคุณ หรือพระอาจารย์นพดล นัททโน เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร เข้ายื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา ผ่านนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธาวุฒิสภา ขอให้วุฒิสภาติดตามกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติ โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำเงินที่มาตั้งกองทุนมาจากทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศหรือคลังหลวง ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เป็นองค์รวบรวมทองคำเพื่อนำเข้าสมทบคลังหลวงไว้

ทั้งนี้คณะสงฆ์เห็นว่าวุฒิสภาเป็นสถาบันที่หวังพึ่งได้
เพราะเป็นสถาบันที่เป็นกลางไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองใด โดยวุฒิสภาสามารถเป็นเวทีกลางในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องนี้ พระอาจารย์นพดลกล่าวอีกว่า คณะสงฆ์และลูกศิษย์หลวงตาเห็นว่า
เมื่อหลวงตาไม่อยู่แล้ว การคิดหรือพิจารณาเกี่ยวกับบ้านเมืองควรจะพิจารณาไตร่ตรองร่วมกัน เรื่องกองทุนความมั่งคั่ง เป็นเรื่องที่สังคมต้องพูดจากันด้วยความใจกว้างไม่เพ่งโทษหรือระแวงกัน โดยอาจเชิญนักวิชาการหรือผู้มีความรู้มาแลกเปลี่ยนให้ปัญญากับสังคม

นายนิคม กล่าวว่า ภายใต้รัฐบาลประชาชนย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความเห็นในนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล วุฒิสภาทั้ง 149 คนไม่สังกัดพรรคการเมือง และพร้อมรับข้อร้องเรียนของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขโดยกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง และสถาบันการเงิน วุฒิสภา จะรับเรื่องไปหาคำตอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผลที่ออกมาจะส่งไปยังรัฐบาลเพื่อเป็นข้อพิจารณาต่อไป

ด้านนายถาวร ลีนุตพงษ์ ส.ว.สรรหา ประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังและสถาบันการเงิน วุฒิสภา กล่าวว่า เดิมในการประชุม กมธ.บ่ายวันนี้(13ก.ย.) กมธ.ได้เชิญนายธีระชัย ภูวินาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลังให้มาชี้แจงเรื่องกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติ แต่ได้รับการประสานจาก รมว.คลัง ว่าไม่สามารถมาชี้แจงได้ โดยได้มอบหมายให้มีผู้มาชี้แจงแทน.

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
14 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264