คำสั่ง "สมัชชาสงฆ์ไทย" ในยูเอสเอ

"ห้าม-รับพระจำนงค์เข้าสังกัด"

ไม่ว่ากรณีใดๆ วัดใดไม่เชื่อ ก็ตัวใครตัวมันเด้อ

 

 

 

ข่าว : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
11 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264