ตั้งหลวงพ่อตึ๋ง

"เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อปากแดง"

เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

 

 

หลวงพ่อปากแดง
พระประธานวัดพราหมณี นครนายก

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวที่ให้โชคลาภ

 

 


 

เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง

 

 

 

พระสุธีพรหมคุณ หรือหลวงพ่อตึ๋ง
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อปากแดง

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

 

ก็หวังว่า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อบายมุขโดยเฉพาะหวย ในจังหวัดนครนายกจะลดลงนะฮะ (ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม) ถ้าไม่ลดลง ก็เห็นทีต้องนิมนต์ให้พิจารณาตัวเองภายในเวลา 3 ปี

 

 

มติมหาเถรฯตั้ง "พระสุธีพรหมคุณ" เป็นเจ้าคณะนครนายก

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระสุธีพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร) อายุ 63 ปี พรรษา 30 นักธรรมเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพรหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ในฐานะรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ตามที่พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าคณะภาค 12 เสนอ

ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชวรนายก อายุ 69 ปี พรรษา 49 อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดว่างลง เจ้าคณะภาค 12 จึงได้แต่งตั้งให้พระสุธีพรหมคุณ เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.เป็นต้นมา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเรียบร้อย เจ้าคณะภาค 12 จึงเห็นว่า สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

 

 

ข่าว : ข่าวสด
11 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264