สมเด็จฯวัดปากน้ำ

ส่งลิขิตไว้อาลัยพระเทพกิตติโสภณ

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)
วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าวจากวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค แจ้งว่า หลังการมรณภาพของพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป และประธานสมัชชาสงฆ์ไทย เมื่อคืนวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ทางสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อได้ทราบข่าว ก็มีความเมตตาส่งลิขิตอันเขียนด้วยลายมือของท่านเอง ถึงวัดคณะสงฆ์วัดวชิรธรรมปทีป เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของพระเทพกิตติโสภณ ดังนี้

 

 

 

นับว่าเป็นเกียรติแก่พระเทพกิตติโสภณยิ่งนัก

 

 

ข่าว : วัดวชิรธรรมปทีป
09 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264