กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ

พระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.7)
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2554

 

เวลา 15.00 น.- 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ

 

เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

 

 

 

กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ 7 วัน

 

 

ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน เวลา 19.00 น.

 

ณ อุโบสถ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์

   

 

  

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

เวลา 19.00 น. ทุกๆ วัน.

 

 

 

วัน เจ้าภาพ
8 กันยายน 2554 วัดวชิรธรรมปทีป วัดลาวกิตติสีลาราม
9 กันยายน 2554 หม่อมธิดา
10 กันยายน 2554 สมาคมทักษิณ
11 กันยายน 2554 วาสินีฟู๊ด
12 กันยายน 2554 สมาคมพยาบาล
13 กันยายน 2554 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค
14 กันยายน 2554 วัดพุทธไทยถาวร นิวยอร์ค

 

 

หมายเหตุ :  ถวายภัตตาหารเช้า-เพล ทุกวัน  และท่านใดมีความประสงค์จะจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  กรุณาติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัด ตามเบอร์โทร 631-471-8006, 914-699-5778

 

 

 

ข่าว : วัดวชิรธรรมปทีป
08 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264