ด่วน !

 

พระเทพกิตติโสภณ

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ใน USA.

มรณภาพ

 

 

 

 

 

ข่าวด่วน จากวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค แจ้งว่า เมื่อเวลา 22.20 น. (10:20 P.M.) กลางดึกของวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554 ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ค หลวงพ่อพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมปุณฺโณ ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ถึงแก่มรณภาพแล้วอย่างสงบ

 

ข่าวความคืบหน้า อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ จะนำเสนอต่อไป

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
Septamber 07, 2011

08.30 p.m. Pacific time

 

 

 

พระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมปุณฺโณ ป.ธ.7)

เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

พระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมปุณฺโณ ป.ธ.7 พธ.ด.)

เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค รูปที่ 5

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

ประวัติโดยสังเขป

 

 
สถานะเดิม


ชื่อ สมบูรณ์

นามสกุล เชื้อไธสง

 

เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2474 ตรงกับวัน ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 จุลศักราช 1293 ปีมะแม

 

บิดามารดา : นายชู นางทองดี เชื้อไธสง

 

สถานทีเกิด


บ้านชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้ว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (
ปัจจุบันแยกเป็นตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา)

 

บรรพชา


วันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2487 ณ วัดสระเพลง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี หลวงพ่อจีน วัดสระเพลง ตำบลในเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์

 

อุปสมบท

 

วันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2494 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์
พระศรีวิสุทธิโมลี (ฉลาด บุญลอย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระกิตติวงศ์เวที (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

 
การศึกษา


พ.ศ.2487 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาลบ้านพลับพลา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.2489 สอบได้นักธรรมชั้นตรี วัดโนนพระ สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ.2493 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2494 สอบได้ประโยค ป.ธ.3 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2495 สอบได้ประโยค ป.ธ.4 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2496 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2501 สอบได้ประโยค ป.ธ.5 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ.2502
สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) สมัครสอบ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2504 สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.2506 สอบได้ประโยค ป.ธ.6 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพฯ
พ.ศ.2514 สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.7 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

 

การศึกษาพิเศษ


สอบได้ประกาศนียบัตรครูพิเศษมูล (ป.ม) และประกาศนียบัตรครูพิเศษ ประถม (พ.ป.) สมัครสอบ กระทรวงศึกษาธิการ
มีความรู้ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และภาษาสันสกฤตงานการปกครอง
พ.ศ.2512 เป็นหัวหน้ากองกลาง มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2517 เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2516-2524 เป็นประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2521 เป็นรองเลขาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2525- ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการอำนวยการวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2530 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ.2525 2530 เป็นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2531
ปัจจุบัน เป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

งานการศึกษา


พ.ศ.2498 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ.2504 เป็นครูสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2507 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ.2511 เป็นกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญกรมการศาสนา กระทรวศึกษาธิการ
พ.ศ.2520 เป็นกรรมการนำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบที่สนามสอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ.2521 เป็นกรรมการนำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบที่สนามสอบจังหวัดเชียงราย
พ.ศ.2522 เป็นกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เป็นระบบหน่วยกิต
พ.ศ.2523 เป็นประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบาลีอุดมศึกษา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์งานด้านการเผยแผ่
พ.ศ.2502- 2524 เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2509 2521 ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา ให้เป็นวิทยากรอบรมศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2510 2514 เป็นกรรมการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2511 เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2525 ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นพระธรรมทูตเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำพรรษา ณ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก

พ.ศ.2525-ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีปจัดให้มีการสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนาจัดให้มีการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในภาคฤดูร้อน เดือนกรกฎาคม สิงหาคม โดยได้รับความอุปถัมภ์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งบัณฑิตอาสาสมัครมาเป็นครูสอน
พ.ศ.2527 ปัจจุบัน จัดให้มีการฝึกอบรมกรรมฐานแก่ญาติโยมพุทธบริษัท ที่วัดวชิรธรรมปทีปในวันเสาร์และอาทิตย์
จัดให้มีอุบาสกอุบาสิกาสมาทานศีล 8 และปฏิบัติกรรมฐานเดือนละ 1 ครั้งในวันอาทิตย์

 

 

งานสาธารณูปการ


พ.ศ.2507 เป็นผู้ควบคุมการปูหินอ่อนตึกเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สิ้นเงินค่าหินอ่อนและค่าแรงเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท
พ.ศ.2512 เป็นประธานกรรมการควบคุมการซ่อมแซมและดัดแปลงตึกสำนักธรรมวิจัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากตึกชั้นเดียว เป็นสองชั้น
พ.ศ.2514 เป็นประธานกรรมการควบคุมการซ่อมแซมและดัดแปลงตึก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากตึกสองชั้น เป็นสามชั้น
พ.ศ.2516-2524 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินสร้างสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานมหาจุฬาอาศรม ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้สร้างศาลา 1 หลัง กุฏิปฏิบัติพระกรรมฐาน 8 หลัง ถังเก็บน้ำฝน 10 ถังสิ้นเงินค่าที่ดินและก่อสร้างประมาณ 500,000 บาทเศษ
พ.ศ.2523 เป็นประธานกรรมการควบคุมการซ่อมแซมตึกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สิ้นเงินค่าซ่อมแซมจำนวน 500,000 บาท
พ.ศ.2526 เป็นประธานกรรมการจัดหาซื้อที่เพื่อย้ายวัดวชิรธรรมปทีป มหานครนิวยอร์ก ได้ไปซื้อบ้านเลขที่ 75 California Road,Mount vernon,New York 10552-1401 มีเนื้อที่ 4 ไร่เศษ พร้อมทั้งบ้าน 1 หลังในราคา 310,000 เหรียญสหรัฐ ได้ย้ายออกจากวัดเก่าคือบ้านเลขที่ 141 West 179 th Street,Bronx,New York 10453
เข้าไปอยู่ที่วัดใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2526

 

พ.ศ.2534 เป็นประธานกรรมการจัดซื้อที่เพื่อย้ายวัด เพราะที่วัดเก่าไม่สามารถทำเป็นวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ได้ไปซื้อโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกาย Love Church เลขที่ 110  RusticRoad, Centereach, Long Island, New York 11720-4070 U.S.A. เนื้อที่ 12 ไร่เศษ พร้อมทั้งอาคาร 2 หลัง และลานจอดรถ จอดรถได้ประมาณ 300 คัน อาคารหลังที่ 1 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหลังเป็นโบสถ์ชั้นเดียว จุคนได้ประมาณ 1,000 คน มีห้องน้ำชายหญิงแยกเป็นสัดส่วน ส่วนหน้าเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 8 ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องน้ำชายหญิงแยกเป็นสัดส่วน ชั้นบนเป็นที่ทำงาน 5 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง จุคนได้ประมาณ 200 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง อาคารหลังที่ 2 เป็นบ้านที่อยู่อาศัย แยกต่างหากจากอาคารหลังที่ 1 ห่างประมาณ 200 เมตร เป็นบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน ห้องรับแขกห้องอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ 2 ห้อง พร้อมทั้งโรงรถติดกับตัวบ้าน ซื้อในราคา 1,200,000 เหรียญสหรัฐ ได้โอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และได้ย้ายเข้าไปอยู่เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2535 โดยสัตตาหกรณียะ เพราะอยู่ในระหว่างพรรษา

 

พ.ศ.2553 สร้างพระอุโบสถทรงจตุรมุข (แบบวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม) เสร็จสิ้นด้วยงบประมาณ 5,000,000 ดอลล่าร์ ได้จัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2553 ขึ้นที่วัดวชิรธรรมปทีป

 

 

รางวัลเกียรติคุณ

 

..2534 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

..2535 ได้รับการถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

..2552 ได้รับรางวัล AACFLI SPIRITUAL LEADER AWARD for Promoting the Principles of Buddhism in America  เนื่องในงาน 3rd Annual Cultural festival of Long Island March 21, 2009 มหานครนิวยอร์ก จัดโดย Farmingdale  State College.

 

 

ประวัติอาการอาพาธ

 

พระเทพกิตติโสภณ เริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคชรามาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2551 จึงได้แต่งตั้งให้ พระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวัดวชิรธรรมปทีปจัดงานผูกพัธสีมา-ฝังลูกนิมิต และการประชุมใหญ่สมัยสามัญของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 34/2553 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ.2553 พระเทพกิตติโสภณ ยังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถรับแขกจากทั่วโลกที่มาร่วมงาน รวมทั้งนั่งเป็นประธานดำเนินการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้อย่างสมบูรณ์ และในการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ศกนั้น พระเทพกิตติโสภณ ก็ได้รับการเลือกจากสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยอย่างท่วมท้น ให้ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยเป็นสมัยที่ 12 ติดต่อกัน

 

หลังงานประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์ไทยผ่านไป ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2553 พระเทพกิตติโสภณ เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสโตนี่ บรู๊ค เมืองเซ็นเตอริช ลองไอร์แลนด์ นิวยอร์ค แต่แพทย์สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ หลังจากรักษาอยู่ในโรงพยาบาลได้ระยะหนึ่ง ศิษยานุศิษย์ได้ตกลงนิมนต์หลวงพ่อพระเทพกิตติโสภณ มาพักฟื้นและดูแลที่วัดวชิรธรรมปทีป ซึ่งจากการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ปรากฏว่าอาการของหลวงพ่อดีขึ้นเรื่อยๆ

 

ในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 20/2554 ที่วัดพรหมคุณาราม เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซน่า เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ลงมติกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 9-10 ธันวาคม พ.ศ.2554 ที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี หลังจากนั้นอีก 1 วัน คือในวันที่ 12 ธันวาคม ก็จะย้ายไปจัด "งานทำบุญอายุครบ 80 ปี" ถวายแก่ พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค

 

ในที่ประชุมยังได้ซักถามถึงอาการป่วยของพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณว่าเป็นอย่างไร ทางตัวแทนวัดวชิรธรรมปทีปซึ่งเข้าร่วมประชุม คือ พระครูวินัยธรบุปผา ทีปธมฺโม ยังได้เล่าให้ที่ประชุมฟังว่า หลวงพ่อมีอาการดีขึ้น ทั้งนี้เพราะมีลูกศิษย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นเป็นปรกติในอีกไม่ช้า ซึ่งที่ประชุมได้อนุโมทนาต่อข่าวดีดังกล่าว

 

ในเวลา 2 ทุ่มครึ่ง ของวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554 (เวลาในรัฐเนวาด้า ซึ่งช้ากว่านิวยอร์ค 3 ชั่วโมง) พระมหาสุขุม สุขุโม เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์สฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งดำรงตำแหน่งศาสนิกสัมพันธ์ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้โทรศัพท์ด่วนแจ้งให้แก่ทางอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ทราบว่า พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ถึงแก่มรณภาพแล้ว

 

ทางอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ได้ต่อสายตรงไปยังวชิรธรรมปทีป โดยพระมหาอินทร ผาสุกวาโส พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมปทีป ได้แจ้งให้ทราบว่า หลวงพ่อพระเทพกิตติโสภณ ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ เมื่อเวลา 22.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ค โดยก่อนหน้าที่ 2-3 วัน หลวงพ่อพระเทพกิตติโสภณมีอาการท้องอืด อ่อนเพลียตลอดทั้งวัน ตกดึกหลวงพ่อเกิดอาการสำลักและถึงแก่มรณภาพลงอย่างง่ายดาย ในเวลาดังกล่าว สิริอายุ 79 ปี 8 เดือน 7 วัน พรรษา 60

 

ตลอดเวลา 20 ปี แห่งการดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระเดชพระคุณเทพกิตติโสภณ ได้นำพาคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทยได้เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวัดไทยขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างมากมาย เป็นศูนย์รวมใจและศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุด รุดหน้าไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันมีวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยถึง 100 วัด พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา กว่า 500 รูป

 

พระเทพกิตติโสภณ นับเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปแรกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 23 ปี และถึงแก่มรณภาพในตำแหน่ง เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล และแก่สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อย่างงดงามที่สุด และนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งที่ 2 รองจากเหตุการณ์พระธรรมทูตไทยจำนวน 6 รูป รวมทั้งแม่ชีและเด็กวัดรวม 9 ชีวิต ถูกสังหารกลางพรรษา ปี พ.ศ.2534 ที่วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า

 

 

 

พระเทพกิตติโสภณ

ภาพเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี

 

 

 

 

พระเทพกิตติโสภณ เข้ารับการรักษาอาการป่วย ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลสโตนี่ บรู๊ค เมืองเซ็นเตอริช ลองไอร์แลนด์ นิวยอร์ค วันที่ 12 กรกฎาคม 2553

 


 

พระสุนทรพุทธิวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 1 และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมไข้และคารวะพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264