รัฐมนตรีใหม่ประกาศ

"ตั้งธนาคารพุทธฯ"

 

 

 

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ดัน "แบงค์พุทธ" แหล่งเงินทุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

 

"นพ.สุรวิทย์ เอาแน่ ตั้ง แบ๊งค์พุทธ สั่งสำนักพุทธฯ เร่งนำร่างพ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนามาเสนอ รองอธิการบดีมจร. คาด ใช้งบจัดตั้ง 2 พันล้านบาท หวังเป็นแหล่งเงินทุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

 

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ตนวางแผนที่จะดำเนินการงานด้านพระพุทธศาสนาใน 3 เรื่องสำคัญ คือ

 

1. จากการที่ไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกแต่ที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ตนจึงได้หารือกับนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และเห็นว่า จะต้องมีการตั้งสำนักงานกลางพระพุทธศาสนาโลกขึ้นที่ประเทศไทย ขณะนี้ตนได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องนี้แล้ว และต้องการให้มีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสำนักงานนี้ในวันที่ 5 ธ.ค.เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

 

2. การใช้สื่อในการเผยแพร่เรื่องราวในด้านต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อในลักษณะนี้อยู่มากพอสมควร โดยมีทั้งโทรทัศน์ และวิทยุ ดังนั้นจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับสื่อต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศด้วย

 

3. การจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา ซึ่งทราบมาว่าขณะนี้มีการร่างพ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาฯนำร่าง พ.ร.บ.นี้มานำเสนอตน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและให้สามารถจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาได้สำเร็จ

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนามีอยู่เพียง 1 ฉบับ โดยเป็นร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา ที่ร่างโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ในรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นมีนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง เป็นประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ นำเสนอไปยัง นพ.สุรวิทย์

 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงจำเป็นที่จะต้องนำร่าง พ.ร.บ.นี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน เพื่อขอความเห็นชอบก่อน

 

ด้านพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานกองทุนพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา กล่าวว่า หลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต้องถูกพับเก็บไปก่อนเนื่องจากมีการยุบสภาไป แต่ขณะนี้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้วจึงจะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้อีกครั้ง โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย 20 คน ลงนามที่จะเสนอร่าง  พ.ร.บ. นี้แล้ว ซึ่งตามหลักกฎหมาย เมื่อมี ส.ส.ลงนาม 20 คน จะทำให้สามารถเสนอออกกฎหมายได้

 

สำหรับร่าง พ.ร.บ. นี้จะมีทั้งหมด 63 มาตรา มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้เป็นแหล่งทุนในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นในเชิงธุรกิจเท่ากับธนาคารทั่วไป ทั้งยังจะมีการพิจารณาปล่อยเงินกู้ให้ผู้ที่มีคุณธรรมศีลธรรม ซึ่งจะมีการใช้ทุนประเดิมในการจัดตั้ง 2,000 ล้านบาท แยกเป็นทุนจากรัฐบาล 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 1,000 ล้านบาท จะมาจากการกระจายหุ้นของธนาคาร ทั้งนี้ การดำเนินงานของธนาคารพระพุทธศาสนาจะเน้นช่วยเหลือคนรากหญ้า ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ รวมทั้งต้องการให้พระสงฆ์พุทธศาสนิกชนมีแหล่งเงินทุนในการนำไปอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง หากวัดบางแห่งไม่มีงบประมาณในการบูรณะ พัฒนาวัดก็จะได้มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนอย่างชัดเจน แต่จะไม่แย่งลูกค้าของธนาคารแห่งอื่นๆ อย่างแน่นอน

 

 

ข่าว : คมชัดลึก
05 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264