เปิด "นโยบายศาสนา" รัฐบาลยิ่งลักษณ์

 

  

ข่าว : รัฐบาลไทย
01 กันยายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264