ช่วยน้ำท่วม

 

 

 

 

 

ภาพเป็นข่าว : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มอบเงินช่วยน้ำท่วมผ่านรัฐบาลไทย

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. (02:30 P.M.) พระสุนทรพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้มอบหมายให้ พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำความช่วยเหลือเบื้องต้นจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวนเงิน 10,000 ดอลล่าร์ ไปมอบให้แก่ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อนำส่งรัฐบาลไทยช่วยบำบัดความเดือดร้อนอันเกิดจากอุทกภัยต่อไป

 

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ยังได้ขอความร่วมมือไปยังวัดต่างๆ ในเครือ ประมาณ 100 วัด เพื่อระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นรอบที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมแล้วเสร็จในไม่ช้านี้

 

 

ข่าว : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

27 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264