กระหึ่มแอลเอ !

พระมหาบุญเริ่มได้เป็นพระครูชั้นพิเศษ

 

 

 

 

พระมหาบุญเริ่ม กิตฺติญาโณ

วัดไทยแอลเอ

 

 

Pic of the Year

 

ภาพข้างต้นนี้มีให้เห็นไม่บ่อยนัก พระส่วนใหญ่ในแอลเอต่างทราบดีว่า พระมหาบุญเริ่ม กิตฺติญาโณ วัดไทยแอลเอนั้นรักนวลสงวนตัว เอ๊ย เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ค่อยออกสังคม ถ้ามีงานที่วัดไทยแอลเอก็จะประจำตำแหน่งช่างภาพ แต่เมื่อมีงานประชุมสัมมนาว่าด้วยการสร้างเครือข่าครูสอนธรรมศึกษา ที่วัดพระธรรมกาย เมืองอซูซา รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าพระมหาบุญเริ่มได้ทำเซอร์ไพรซ์ เดินทางไปร่วมงานดังกล่าว ทั้งยังนั่งแถวหน้า แสดงความเห็นให้ที่ประชุมได้รับฟังน้ำเสียงอีกด้วย จนกระทั่งวันนี้ก็มีข่าวว่า พระมหาบุญเริ่มได้เป็นพระครูแล้ว แหมท่านพระครูใหม่จะออกเดินสายก็ไม่บอก

 

 

 

 

ท่านเริ่ม วัดไทย ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูชั้นพิเศษ

 

รายงานข่าวเปิดเผยว่า พระมหาบุญเริ่ม (คำนวนมิตร) กิตติญาโณ แห่งวัดไทย แอล.เอ. ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูสิริกิติญาณวิเทศ" ซึ่งทุกปีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีการแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ในวงการคณะสงฆ์นับตั้งแต่พระครูไปจนถึงพระราชาคณะชั้นต่างๆ

 

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ปีนี้ในสหรัฐอเมริกาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครู 3 รูป หนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่พระมหาบุญเริ่ม ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นพิเศษ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง)

 

ตามประวัติพระมหาบุญเริ่มอายุ 66 ปีพรรษา 44 ภูมิลำเนาเดิม จ.นครสวรรค์ วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ป.ธ.5, พธ.บ. M.A. สังกัดเดิมวัดสีหไกรสร กรุงเทพฯ เดินทางมาจำพรรษาที่วัดไทย แอล.เอ. เมื่อปี 2528 (1985)   ตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส

 

สำหรับพระครูสัญญาบัตรจัดเป็นสมณศักดิ์สัญญาบัตรชั้นแรก เป็นพระครูมีราชทินนาม โดยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยเรียกว่า "ปู่ครู" ต่อมาสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ได้เปลี่ยนคำนำหน้าจากปู่ครูเป็น "พระครู" และโปรดให้มีราชทินนามสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

พระครูสัญญาบัตรเป็นชื่อประเภทสมณศักดิ์ เครื่องหมายสมณศักดิ์ใช้คำว่าพระครูนำหน้าราชทินนาม แต่ในสัญญาบัตรมิได้กำหนดว่าเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นใดหรือตำแหน่งใด ก็จะมีพัดยศเป็นเครื่องแสดงชั้นหรือตำแหน่งนั้นๆ เมื่อได้เลื่อนตำแหน่งจะไม่เปลี่ยนสัญญาบัตร คงเปลี่ยนเฉพาะพัดยศ และมีประกาศมหาเถรสมาคม (มส.)แสดงความเป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่งใดและชั้นใด

 

ปัจจุบันผู้ที่จะได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรต้องเป็นพระสังฆาธิการเท่านั้น เมื่อจะทรงแต่งตั้งครั้งแรกจัดชั้นและตำแหน่งให้เหมาะสมในการปกครองหรือเหมาะสมกับวิทยฐานะ

 

พระครูสัญญาบัตรจัดโดยชั้นมี 4 ชั้น คือ ชั้นพิเศษ (ชพ.) ,ชั้นเอก (ชอ.) ,ชั้นโท (ชท.) และชั้นตรี (ชต.)

 

พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ มี 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

 

ภายหลังจากตำแหน่งพระครูแล้วตามขั้นตอนจะได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเริ่มตั้งแต่พระราชาคณะชั้นสามัญ,ชั้นราช,ชั้นเทพ,ชั้นธรรม,ชั้นพรหม หรือเรียกเต็มว่า พระราชาคณะชั้นรองหิรัญบัตร (ชั้นรองสมเด็จมี 16 รูป ), สมเด็จพระราชาคณะชันสุพรรณบัตร (ชั้นสมเด็จมี 8 รูป) และสมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายก ( 1 รูป)

 

รายงานข่าวเปิดเผยว่า พระมหาบุญเริ่มจะเดินทางไปรับพัดยศซึ่งจะจัดพิธีขึ้นหลังวันที่ 5 ธันวาคมศกนี้ จัดโดยมหาเถรสมาคมโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธี โดยยังไม่ทราบว่าจะมีการจัดขึ้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาหรือที่ จ.นครปฐม

 

 

 

ข่าว : เอเชีย-แปซิฟิก

9 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264