พระราชทานวิสุงคามสีมา 57 วัด

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้ ได้มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา    ประกาศสำนักนายกฯ ระบุว่า 

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี 2554 ไปแล้ว  รวมจำนวน 122 วัด (งวดที่ 1 จำนวน 70 วัด และงวดที่ 2 จำนวน 52 วัด) นั้น


บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี 2554 งวดที่ 3 ให้แก่วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ จำนวน 57 วัด ตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้น และให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2554
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี

 

 


วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ จำนวน 57 วัด  ดังนี้

 

1. ไพฑูริย์ถนิมาราม วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
2. เขาพะแวง เนินแจง เมืองฯ อุทัยธานี
3. ท่าตะคร้อเขาทอง เทพนคร " กำแพงเพชร
4. หนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร
5. ท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
6. งิ้วราย งิ้วราย ตะพานหิน
7. วังขาม สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
8. ศรีประชาธรรม สระประดู่ วิเชียรบุรี
9. พรหมาโสฬสาราม ซับน้อย
10. เขาค้อพัฒนาราม เขาค้อ เขาค้อ
11. แหลมเจดีย์ บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
12. ตอสัก แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
13. น้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
14. น้ำสิงห์ใต้ ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
15. ทุ่งกล้วยโพธาราม แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
16. นาเจริญ อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
17. แสงแก้วโพธิญาณ เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
18. ร่องเปา ป่าแงะ ป่าแดด
19. น้ำเย็น ดอยลาน เมืองฯ
20. ดินดำ ท่าก๊อ แม่สรวย
21. พระธาตุดอยกู่แก้ว จันจว้าใต้ แม่จัน
22. ป่าถ่อน
23. ศรีดอนแก้ว หัวทุ่ง ลอง แพร่
24. ดอนมูล ดอนมูล สูงเม่น
25. กาศเหนือ บ้านกาศ "
26. สันปูเลย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
27. ป่าซาง มะขุนหวาน สันป่าตอง
28. ห้วยแหน ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
29. สามัคคีธรรม
30. ธรรมโยธินนิวาส บ้านตาด เมืองฯ อุดรธานี
31. ป่านาแค ลำภู เมืองฯ หนองบัวลำภู
32. สว่างอารมณ์ นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
33. ป่าเทพนิมิต ทรายมูล น้ำพอง
34. ป่ามุจลินท์ ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
35. ป่าศรีสองห้อง โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
36. รัตนมังคลาราม โหรา อาจสามารถ
37. ทุ่งช้าง กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
38. บ้านเม็กใหญ่ กลาง เดชอุดม
39. วิเวกแสงธรรม นาแต้ เมืองฯ อำนาจเจริญ
40. นาวา โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
41. ขามป้อม หนองบัว กันทรารมย์
42. ป่าเขาลังกา หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
43. ป่าบ้านงิ้ว สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์
44. อาโพนสุทธาวาส แสลงพันธ์ เมืองฯ
45. ปราสาทบ้านจารย์ บ้านจารย์ สังขะ
46. หนองยาง ตรำดม ลำดวน
47. ไทรงาม คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
48. บึงบอน ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
49. กลุ่มสระบุรี สามพี่น้อง แก่งหางแมว
50. คลองมงคล ชากบก บ้านค่าย ระยอง
51. หนองจอก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี
52. ยางชุม กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
53. ธัมมัง บ้านควน หลังสวน ชุมพร
54. สีลสุภาราม ฉลอง เมืองฯ ภูเก็ต
55. นาเหนือ นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
56. ธรรมาวาส กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
57. สุวรรณประดิษฐาราม เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง

 

กองพุทธศาสนสถาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

ข่าว : มติชน
09 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264