BIG LOT !

นพรัตน์เซ็นตั้ง-ย้ายข้าราชการสำนักพุทธชุดใหญ่

 

สมเกียรติ ธงศรี เป็น ผอ.สำนักงานเลขาฯมหาเถร

 

 

 

 

 

 

นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า พศ.ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการผู้อำนวยการ (ผอ.) ระดับต้น เป็น ผอ.ระดับสูง ประกอบด้วย

 

นายภิญโญ คชศิลา เป็นผู้ตรวจราชการ พศ.

นายมนตรี บำรุง เป็นผู้ตรวจราชการ พศ.

 

นายสมเกียรติ ธงศรี เป็น ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

นายสุรชัย ขยัน เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.)กาญจนบุรี

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ เป็นผอ.พศจ.กำแพงเพชร

นายสุวิบูลย์ จำรูญศิริ เป็น ผอ.พศจ.ขอนแก่น

นางสมศรี จินะวงษ์ เป็น ผอ.พศจ.ชลบุรี

นายสมบัติ คุ้มชนะ เป็น ผอ.พศจ.ลพบุรี

นายหาญ งามเจริญ เป็นผอ.พศจ.เชียงราย

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ เป็น ผอ.พศจ.เชียงใหม่

น.ส.ประนอม คงพิกุล เป็น ผอ.พศจ.นครปฐม

นายวีระเดช กัณณีย์ เป็น ผอ.พศจ.นครพนม

นายอวยพร จินาโต เป็นผอ.พศจ.นครราชสีมา

นายธีรชิต บวรนันทิวัฒน์ เป็น ผอ.พศจ. นครศรีธรรมราช

นายสุวัฒน์ แจ้งจิต เป็น ผอ.พศจ.นครสวรรค์

นายวรเดช ช่างบุ เป็น ผอ.พศจ. พระนครศรีอยุธยา

นายบุญเรือง แตงก่อ เป็นผอ.พศจ.พิษณุโลก
นายสิปบ์บวร แก้วงาม เป็น ผอ.พศจ.มหาสารคาม

นายชีวิน ธีระวิภาค เป็น ผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด

 

นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง เป็น ผอ.พศจ.ราชบุรี

นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา เป็น ผอ.พศจ.ชัยภูมิ

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย เป็น ผอ.พศจ.ศรีสะเกษ

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ เป็น ผอ.พศจ.สกลนคร 

นายธวัฒน์ แท่นทอง เป็น ผอ.พศจ.สงขลา

นายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ เป็น ผอ.พศจ.สระบุรี

นายยงยุทธ จันทร์ตรี เป็น ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี

นายสุพร แผ่แสงจันทร์ เป็น ผอ.พศจ.สุรินทร์

นายวิจิตร พุกาธร เป็น ผอ.พศจ.หนองคาย

 

นายวีระพงษ์  สารบรรณ เป็น ผอ.พศจ.อุดรธานี

นายชยพล พงษ์สีดา เป็น ผอ.พศจ.อุบลราชธานี

และมีคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่ง ผอ.ระดับต้น ดังนี้

นายเสียน โสดขุนทด เป็น ผอ.พศจ.สมุทรปราการ

นายอาคม มีชัย เป็น ผอ.พศจ.แพร่

นายวิชัย ไทยถาวร เป็น ผอ.พศจ.นครนายก

นายอินทพร จั่นเอี่ยม เป็นผอ.พศจ.สมุทรสงคราม

นายประชา เพ็งสุริยา เป็น ผอ.พศจ.ฉะเชิงเทรา

นายชัยพจน์ คชโคตร เป็นผอ.พศจ.อุตรดิตถ์

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ เป็น ผอ.พศจ.อุทัยธานี

นายประสงค์ จักรคำ เป็น ผอ.พศจ.กาฬสินธุ์

นายบัณฑิต ชนะกาญจน์  เป็น ผอ.พศจ.ลำพูน.

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์
08 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264