งานเข้า !

ฟ้องพระเทพปริยัติวิมล

ข้อหา "ตั้งตนเองเป็นอธิการบดี มมร"

 

 

อุ๊ย ! เสียวฮ่ะ
แค่ข้อหามีมูลก็เสียเกียรติประวัติไปจนตายเชียว !

เฮ้อ เดี๋ยวนี้แม้แต่ตำแหน่งในทางวิชาการของพระสงฆ์
ก็เป็นเกมแห่งอำนาจไปเสียแล้ว
โลภ โกรธ หลง อาฆาต ครบเครื่อง
เล่นกันรุนแรงขนาดนักการเมืองยังเรียกพี่

 

 

 

พระเทพปริยัติวิมล
(แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.
5)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร.
วัดบวรนิเวศวิหาร

 

 

 

ฟ้องพระเทพปริยัติวิมล ตั้งตนเองเป็นอธิการมหามกุฏฯ ผิด พ.ร.บ.


ประธานชมรมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเตรียมฟ้อง ศธ. เหตุ "พระเทพปริยัติวิมล" แต่งตั้งตนเองเป็นอธิการบดีมหามกุฏฯ โดยไม่ได้จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือก...

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายบรรณฑูรย์ บุญสนอง ประธานชมรมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า ตามที่ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. หมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2554 โดยขณะนี้ยังไม่มีพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งอธิการบดีรูปใหม่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอให้แต่งตั้ง พระเทพปริยัติวิมล ขณะเดียวกันตนได้รับข้อมูลภายใน ซึ่งเชื่อถือได้ว่าการเสนอพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดี ได้ถูกยับยั้งและส่งกลับให้สภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสรรหา เนื่องจากพบว่า ยังไม่ผ่านกระบวนการสรรหาตามบทบัญญัติข้อ 4 แห่งข้อบังคับ มมร. ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ที่ระบุว่า การแต่งตั้งอธิการบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา 26 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ และดำเนินการเพื่อกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง โดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนผู้ที่ดำรงตำแหน่งจะพ้นวาระ แต่พบว่ายังไม่มีการดำเนินการดังกล่าว และทางพระเทพปริยัติวิมลกลับเสนอตัวเองในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยที่ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่อย่างใด

นายบรรณฑูรย์ กล่าวต่อว่า จากสภาพการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อการบริหารองค์กรของ มมร. ดังนี้

 

1. มมร. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2554 และสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

2. ตำแหน่งรองอธิการบดี และตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีในทุกวิทยาเขตได้ว่างลงตามการหมดวาระของอธิการบดีเช่นกัน และทางสภามหาวิทยาลัยก็ยังไม่แต่งตั้งใครขึ้นมาดำรงตำแหน่ง จึงทำให้ขณะนี้ มมร. เกิดสุญญากาศทางการบริหาร

 

ขณะเดียวกัน การที่พระเทพปริยัติวิมล ลงนามคำสั่งแต่งตั้งตนเองเป็นรักษาการอธิการบดี รวมทั้งแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2554 จึงถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ในวันที่ 29 พ.ย. เวลา 08.30 น. ตนและตัวแทนบุคลากร มมร. ทุกวิทยาเขต จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวด้วย

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
29 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264