ตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงทั่วประเทศ

 

 


 


มหาเถรฯ ตั้ง ผช.เจ้าอาวาส พระอารามหลวงทั่วประเทศ


นายสมเกียรติ ธงศรี ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้ พระมหาธรรมทศ ขันติพโล เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา, พระใช้ ปสันโน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร, พระมหาบุญเหลือ สีลโชโต เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร, พระปลัดธีรศักดิ์ ธีรภัทโท เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร, พระครูวินัยธร กตทีโป เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

พระมหาบพิตร อาภัสสโร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
พระมหาสมบูรณ์ จัตตภโย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
พระครูปลัดธนัญชัย อรัญชโย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
พระครูประสาทพุทธปริต (วิธาน) อาวิธาโน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
พระมหาพีระเดช ฐิตเตโช เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ
พระมหานิคม นิพเภโย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
พระมหาชำนาญ อุปเสโน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

พระมหาประสาร อัคคัปปสาโร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
พระมหาประจักษ์ เขมกาโม เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
พระมหาจีรพันธ์ วรญาโณ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
พระมหาจำรัส อุฬาโร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
พระครูธรรมธร วุฒิชัย คังคสุวัณโณ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์


พระครูวินัยธร อภิญโญ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระครูธรรมธร วรินโท เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระครูสังฆวุฒิกร (อัคคชัย) อัคคชโย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์ (วิเชียร) สมัตถิโก เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
พระปลัดสมควร สุนทโร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี
พระครูสมุห์มานพ อนาวิโล เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี


 

ข่าว : ข่าวสด
28 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264