ซบอกศูนย์พิทักษ์ !

สำนักพุทธฯย้ายไปอยู่วัดราชาธิวาส

 

วัดที่มีศูนย์อ้างว่าเป็นผู้ให้กำเนิดสำนักพุทธฯ

ดีฮะ ไปอยู่กับผู้บังเกิดเกล้าก็ดีกว่าอยู่อย่างว้าเหว่เอกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักพุทธหนีพุทธมณฑล สำนักงานชั่วคราววัดราชาฯ
 

ในห้วงที่สถานการณ์น้ำท่วมกระจายไปในหลายพื้นที่ภาคกลาง ตั้งแต่พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี จนมาถึงพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนลามไปถึงเมืองนครปฐม รวมไปถึงบริเวณพุทธมณฑล ศาสนสถานสำคัญของชาวพุทธและเป็นที่ตั้งของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงน้ำได้ไหลท่วมเข้าไปเต็มบริเวณทุกพื้นที่ในพุทธมณฑลทั้งหมดแล้ว

แต่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ การปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนไม่หยุดชะงัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงย้ายสำนักงานชั่วคราวมาประจำอยู่ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคารพระธรรมวโรดม 100 ปี วัดราชาธิวาสวิหาร เลขที่ 3 ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วัดราชาธิวาส มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 34 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา ลักษณะพื้นที่ดินตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงกับท่าวาสุกรี ภายในบริเวณวัดได้แบ่งเป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตจัดประโยชน์ และเขตสาธารณสงเคราะห์

สำหรับผู้ที่จะมาติดต่องานที่สำนักงานพระ พุทธฯ วัดราชาธิวาส เดินทางมาได้ 2 ทาง คือ ทางน้ำมีเรือข้ามฟากและเรือด่วน ทางบกเข้ามาในซอยวัดราชาธิวาส ปากซอยมีป้ายวัดตัวโตปรากฏอยู่ตรงปากทางเข้าซอย

การเดินทางทางบกสามารถนั่งรถประจำทางสาย 3 16 19 30 65 และอีกหลายสาย ลงป้ายบริเวณด้านหน้าของวัด เป็นชุมชนขนาดเล็กใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาได้ แม้ถนนในซอยค่อนข้างคับแคบ รถวิ่งสวนทางกันอย่างลำบาก แต่ภายในวัดพอจะมีที่จอดรถได้พอสมควร

เดินเข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร ผ่านประตูใหญ่วัดราชาธิวาส จะมองเห็นป้ายสำนัก งานชั่วคราว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ทางฝั่งขวา

ขณะเดียวกัน สำนักพุทธฯ เปิดหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารเพื่อการติดต่อราชการ ดังนี้ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร.0-2241-7212, 0-2241-7991 กองกลาง โทร.0-2241-7211, 0-2241-7990

กองพุทธศาสนสถาน โทร.0-2241-7209, 0-2241-7992 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โทร.0-2241-7210, 0-2241-7993 ส่วนกิจการคณะสงฆ์ โทร.0-2241-7207 กองพุทธศาสนศึกษา โทร.0-2241-8005, 0-2241-8002 สำนักงานศาสนสมบัติ โทร.0-2241-8004

สำนักงานพุทธมณฑล โทร.0-2241-7213 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.0-2241-7214 กองพุทธสารนิเทศ (ประชาสัมพันธ์) โทร.0-2241-7208 กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.0-2241-7208

กลุ่มคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม โทร.0-2241-7208 และกลุ่มพัฒนาระบบ (กพร.) โทร.0-2241-8003 และสามารถติดตามข่าวสารทางพระพุทธศาสนาได้จากเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ www.onab.go.th

ในส่วนของผู้เช่าศาสนสมบัติที่ประสงค์จะชำระค่าเช่าหรือต่อสัญญาเช่าสามารถมาดำเนินการได้ ณ ที่ทำการชั่วคราวอาคารพระธรรมวโรดม 100 ปี วัดราชาธิวาสวิหาร ในวันและเวลาราชการ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพุทธมณฑลได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างรุนแรง ดังนั้น จึงย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหาร โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส เป็นผู้อนุเคราะห์ให้ใช้อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาส เป็นสำนักงานชั่วคราว อีกทั้งท่านเจ้าประคุณยังอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธฯ บางคนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวบนชั้น 3 อาคารพระธรรมวโรดม 100 ปี

"ในตอนแรกที่พุทธมณฑลประสบภัยน้ำท่วม เราเตรียมที่จะย้ายสำนักงานไปที่วัดในเขตพื้นที่ จ.นครปฐม แต่ด้วยเห็นว่าสถานที่นั้นๆ ค่อนข้างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางหรือติดต่องานกับทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากสำนักงานพระพุทธฯ เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี เราจึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากวัดราชาธิวาส ที่มีอาคารสถานที่พร้อมสรรพและมีสถานที่ตั้งไม่ห่างไกลนัก ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี"

"แม้สำนักงานพระพุทธฯ จะต้องย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหารเป็นการชั่วคราว แต่ก็เตรียมการทั้งบุคลากร อุปกรณ์สำนักงานบางส่วนที่จำเป็น เพื่อให้งานราชการและงานบริการประชาชนไม่เกิดการสะดุดหรือหยุดชะงัก ผู้ประสงค์จะใช้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลต่างๆ หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือจะเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองได้ในวันและเวลาราชการ"

 

ข่าว : ข่าวสด
20 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264