"วัดละ 5,000 พระ-เณรรูปละ 80/วัน"

 

เงินช่วยน้ำท่วมที่รัฐมนตรีการันตี

 

แต่ที่มีข่าวว่าหลายวัดไม่เคยได้รับเลยนั้นต้องขออภัย เพราะน้ำท่วมใหญ่ ไปไม่ทั่วถึง ทางสำนักพุทธฯเลยไปเยี่ยมที่อื่นแทน บางแห่งนั้นไปแล้วไปอีก จนของจะล้นกุฏิพระอยู่แล้ว พระที่ยังไม่ได้รับ แต่อยากได้ไวๆ ก็เชิญไปรับเองได้นะฮะ ที่ มจร. วังน้อย

 

 

 

 

 

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ชาติพ้นวิกฤติ จนเต็มพื้นที่โดยรอบพระอุโบสถวัดพระแก้ว แนะใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัย...

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคม(มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ให้ชาติพ้นวิกฤติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพระสังฆาธิการในกรุงเทพฯ รวม 184 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีพุทธศานสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากจนเต็มพื้นที่โดยรอบพระอุโบสถ ทั้งศาลาราย และระเบียงคด

 


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาภายหลังเสร็จพิธีว่า ในภาวะที่บ้างเมืองประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ถือเป็นภัยที่ร้ายแรง สร้างความทุกข์ยากให้แก่ประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจึงร่วมกับ มส. และ พศ. จัดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ไปขอให้คนไทยทุกคนสามัคคีกัน รักใคร่ปรองดอง ไม่ทะเลาะ แก่งแย่งกัน ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้รู้รักสามัคคี หากทุกส่วนทำได้เช่นนี้ ประเทศชาติจะเกิดความสงบสุข ขณะเดียวกันทุกคนจะต้องมีขันติธรรม อดทน เข้มแข็ง ต่อสู้กับภัยพิบัติไปให้ได้ และอยากให้ประชาชนระลึกถึงเรื่องของกรรม หากใครทำความดีก็ย่อมได้รับความดี หากใครทำความชั่วย่อมได้รับกรรมชั่วตอบสนอง ดังนั้นหากทุกคนสามัคคี มีหลักขันติธรรม และทำความดี ประเทศจะผ่านวิกฤติต่างๆ ไปได้ และจะเกิดความสงบร่มเย็นในบ้านเมือง สุดท้ายขออนุโมทนารัฐบาลและพศ. ที่ห่วงใยประชาชนและจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

ด้าน นพ.สุรวิทย์ กล่าวว่า งานนี้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานมากกว่า 5,000 คน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม จะได้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในวัดทั่วประเทศ ในส่วนของการช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้น
ทาง พศ. จะมีการถวายเงินให้กับวัดที่ประสบภัยวัดละ 5,000 บาท และจะมีการถวายเงินให้พระสงฆ์ที่ประสบภัยอีกรูปละ 80 บาทต่อวัน ขณะที่การบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานในวัดที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วมนั้นตนได้ประสานทางกรมโยธาธิการและผังเมือง สำรวจความเสียหายในแต่ละวัดแล้ว พบว่าจะต้องมีการใช้งบฯ บูรณะซ่อมแซมทั้งหมด 800 ล้านบาท ซึ่งทางรัฐบาลจะเป็นผู้ที่ดูแลให้ทั้งหมด นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้นทางพศ. ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศดำเนินการโครงการธรรมะเยียวยาใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำพระวิทยากรไปเยี่ยมประชาชนยังศูนย์พักพิงต่างๆ พร้อมทั้งไปเทศนา ทำกิจกรรมเกี่ยวกับหลักธรรม กิจกรรมธรรมนันทนาการ ปรับใจให้เบิกบาน ฝึกสมาธิ เน้นการมีสติ และกิจกรรมสนทนาธรรม ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเสมอ เพื่อเยียวยาจิตใจ ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยด้วย และหลังจากน้ำลด กลุ่มพระวิทยากรดังกล่าวก็จะมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนถึงที่บ้านด้วย

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
20 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264