รวมข่าว

"พระเทพกิตติโสภณ"

จากสื่อต่างๆ ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

จากไทยรัฐ 9-9-2011

 

สิ้น 'พระเทพกิตติโสภณ' พระดังในอเมริกา ยังไม่ชัดนำศพกลับไทย

 

สิ้น "พระเทพกิตติโสภณ" เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป เสาหลักคณะสงฆ์ไทยในอเมริกา ด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 79 ปี 9 เดือน ยังไม่ชัด จะนำศพกลับประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากพระเทพกิตติโสภณ ยังมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอซ์แลนด์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า
พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลาประมาณ 22.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์ค ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย ประมาณ 11.00 น. สิริรวมอายุ 79 ปี 9 เดือน

ทั้งนี้
พระเทพกิตติโสภณ ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา และทำให้วัดไทยกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศอย่างแท้จริง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีอาการอาพาธบ่อยครั้ง เนื่องจากอายุมากแล้ว จึงแต่งตั้งพระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ทั้งนี้เมื่อพระเทพกิตติโสภณมรณภาพไปแล้ว ก็จะต้องมีการนำเข้าหารือในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ฯต่อไป

ด้านพระครูวรกิตติโสภณ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย (มจร.) ฝ่ายต่างประเทศ กล่าวว่า จากการที่ได้เคยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้รู้จักกับพระเทพกิตติโสภณเป็นการส่วนตัว พบว่าพระเทพกิตติโสภณ เป็นพระเถระที่มีความโดดเด่นในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์อย่างมาก จะมีการเดินทางไปเยี่ยมทุกวัดในสหรัฐอเมริกาอยู่เป็นประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งยังมีการสนองงานของมหาเถรสมาคม (มส.) อย่างดีเยี่ยม หลักในการทำงานของพระเทพกิตติโสภณจะใช้ความอบอุ่นความเมตตาในการทำงาน ทั้งยังรับฟังทุกเรื่อง เพื่อนำมาหาทางแก้ไข ทำให้พระเทพกิตติโสภณเป็นที่รักของพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างมาก ส่งผลให้ท่านได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯมาโดยตลอด ท่านจึงเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด

พระครูวรกิตติโสภณกล่าวต่อไปว่า พระเทพกิตติโสภณเริ่มมีอาการอาพาธมาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา และเมื่อการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2553 ท่านมีอาการดีขึ้น มาเข้าร่วมประชุม ทำให้หลายคนดีใจที่เห็นท่านมีอาการดีขึ้น แต่อยู่ๆ ก็มีอาการทรุดหนักลงไปอีก ในช่วงเดือน มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2554 จนทำให้มรณภาพลงในที่สุด ส่วนกำหนดการต่างๆ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีการแจ้งกำหนดการมาจากทางวัดวชิรธรรมปทีป เพราะเวลาที่พระเทพกิตติโสภณมรณภาพนั้น ตรงกับเวลากลางดึกของที่นิวยอร์ก ดังนั้นคงต้องรอให้เวลาที่นิวยอร์กเช้าก่อน กำหนดการต่างๆ คงจะมีความชัดเจนขึ้น รวมถึงเรื่องศพด้วยว่า จะมีการนำกลับมาที่ประเทศไทยหรือไม่ เพราะพระเทพกิตติโสภณยังมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรด้วย

สำหรับประวัติ
พระเทพกิตติโสภณ เกิดวันที่ 10 ธ.ค. 2474 ที่ จ.นครราชสีมา อุปสมบทเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2494 ที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.2531 และอยู่ในตำแหน่งจนกระทั่งมรณภาพ ถือว่าเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 23 ปี โดยตลอดเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พระเทพกิตติโสภณได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทย ได้เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวัดไทยขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างมากมาย เป็นศูนย์รวมใจและศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุด ทำให้ปัจจุบันมีวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยถึง 100 วัด พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดามากกว่า 500 รูป

 


 

 

 

จากคมชัดลึก 9-8-2011

 

สิ้น 'พระเทพกิตติโสภณ' เสาหลักคณะสงฆ์ไทยในอเมริกา

 

สิ้น พระเทพกิตติโสภณ เสาหลักคณะสงฆ์ไทยในอเมริกา สิริรวมอายุ 79 ปี 9 เดือน ที่ปรึกษาอธิการบดีมจร. เผยความไว้วางใจรับเลือกเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ยาวนานกว่า 20 ปี มากที่สุดในประวัติศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอซ์แลนด์ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ว่า พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลาประมาณ  22.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์ค ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยประมาณ 11.00 น. สิริรวมอายุ 79 ปี 9 เดือน

 

ทั้งนี้พระเทพกิตติโสภณ ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา และทำให้วัดไทยกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศอย่างแท้จริง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดอาการอาพาธบ่อยครั้งเนื่องจากมีอายุมากแล้ว จึงแต่งตั้งพระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ทั้งนี้เมื่อพระเทพกิตติโสภณ มรณภาพไปแล้ว ก็จะต้องมีการนำเข้าหารือในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ฯ ต่อไป

 

ด้านพระครูวรกิตติโสภณ  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย (มจร.) ฝ่ายต่างประเทศ กล่าวว่า จากการที่ได้เคยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้มีความรู้จักกับพระเทพกิตติโสภณเป็นการส่วนตัว พบว่าพระเทพกิตติโสภณ เป็นพระเถระที่มีความโดดเด่นในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์อย่างมาก จะมีการเดินทางไปเยี่ยมทุกวัดในสหรัฐอเมริกาอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ

 

ทั้งยังมีการสนองงานของมหาเถรสมาคม (มส.) อย่างดีเยี่ยม หลักในการทำงานของพระเทพกิตติโสภณ จะใช้ความอบอุ่นความเมตตาในการทำงาน ทั้งยังรับฟังทุกเรื่อง เพื่อนำมาหาทางแก้ไข ทำให้พระเทพกิตติโสภณ เป็นที่รักของพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างมาก ส่งผลให้ท่านได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มาโดยตลอด ทำให้ท่านเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด

 

พระครูวรกิตติโสภณ กล่าวต่อไปว่า พระเทพกิตติโสภณ เริ่มมีอาการอาพาธมาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา และเมื่อการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2553 ท่านมีอาการดีขึ้นมาเข้าร่วมประชุม ทำให้หลายคนดีใจที่เห็นท่านมีอาการดีขึ้น แต่อยู่ๆ ก็มีอาการทรุดหนักลงไปอีกในช่วงเดือนมิ.ย.2553-มิ.ย.2554 จนทำให้มรณภาพลงในที่สุด

 

ส่วนกำหนดการต่างๆ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีการแจ้งกำหนดการมาจากทางวัดวชิรธรรมปทีป เพราะเวลาที่พระเทพกิตติโสภณ มรณภาพนั้นตรงกับเวลากลางดึกของที่นิวยอร์ค ดังนั้นคงต้องรอให้เวลาที่นิวยอร์คเช้าก่อนกำหนดการต่างๆ คงจะมีความชัดเจนขึ้น รวมถึงเรื่องศพด้วยว่าจะมีการนำกลับมาที่ประเทศไทยหรือไม่ เพราะพระเทพกิตติโสภณยังมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรด้วย

 

สำหรับประวัติ พระเทพกิตติโสภณ เกิดวันที่ 10 ธ.ค. 2474 ที่ จ.นครราชสีมา อุปสมบทเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2494 ที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2531 และอยู่ในตำแหน่งจนกระทั่งมรณภาพ ถือว่าเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 23 ปี

 


 

 

 

จากฐานเศรษฐกิจ 9-8-2011

 

พระเทพกิตติโสภณ เสาหลักคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐ มรณภาพแล้ว!

(8 ก.ย.) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอซ์แลนด์ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ ว่า พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 22.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์ก   (11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ) สิริรวมอายุ 79 ปี 9 เดือน


โดย
พระเทพกิตติโสภณ เริ่มมีอาการอาพาธมาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา จนเมื่อประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2553 มีอาการดีขึ้นมาสามารถเข้าร่วมประชุม
  ก่อนที่จะมีอาการทรุดหนักลงในช่วงเดือน มิ.ย.2553-มิ.ย.2554 จนทำให้มรณภาพลงในที่สุด

 

พระเทพกิตติโสภณ ถือเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา ทำให้วัดไทยกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากพระเทพกิตติโสภณได้เกิดอาการอาพาธบ่อยครั้ง  จึงได้แต่งตั้งพระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ  ซึ่งหลังจากพระเทพกิตติโสภณมรณภาพไปแล้ว จะต้องมีการนำเข้าหารือในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ฯ ต่อไป


 

 

 

จากโพสต์ทูเดย์ 9-8-2011

สิ้นพระเทพกิตติโสภณ ปธ.สงฆ์ไทยในสหรัฐ

พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา มรณะภาพแล้ว ด้วยโรคชรา รวมอายุ 79 ปี

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอซ์แลนด์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลาประมาณ 22.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์ก ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยประมาณ 11.00 น. สิริรวมอายุ 79 ปี 9 เดือน

 

ทั้งนี้ พระเทพกิตติโสภณ ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา และทำให้วัดไทยกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศอย่างแท้จริง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดอาการอาพาธบ่อยครั้งเนื่องจากมีอายุมากแล้ว จึงแต่งตั้งพระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ทั้งนี้เมื่อพระเทพกิตติโสภณ มรณภาพไปแล้ว ก็จะต้องมีการนำเข้าหารือในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ฯ ต่อไป

 

ด้านพระครูวรกิตติโสภณ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย (มจร.) ฝ่ายต่างประเทศ กล่าวว่า จากการที่ได้เคยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้มีความรู้จักกับพระเทพกิตติโสภณเป็นการส่วนตัว พบว่า พระเทพกิตติโสภณ เป็นพระเถระที่มีความโดดเด่นในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์อย่างมาก จะมีการเดินทางไปเยี่ยมทุกวัดในสหรัฐอเมริกาอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ

 

ทั้งยังมีการสนองงานของมหาเถรสมาคม (มส.) อย่างดีเยี่ยม หลักในการทำงานของพระเทพกิตติโสภณ จะใช้ความอบอุ่น ความเมตตาในการทำงาน ทั้งยังรับฟังทุกเรื่อง เพื่อนำมาหาทางแก้ไข ทำให้พระเทพกิตติโสภณ เป็นที่รักของพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างมาก ส่งผลให้ท่านได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯมาโดยตลอด ทำให้ท่านเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด

 

พระครูวรกิตติโสภณ กล่าวต่อไปว่า พระเทพกิตติโสภณ เริ่มมีอาการอาพาธมาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา และเมื่อการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2553 ท่านมีอาการดีขึ้นมาเข้าร่วมประชุม ทำให้หลายคนดีใจที่เห็นท่านมีอาการดีขึ้น แต่อยู่ๆ ก็มีอาการทรุดหนักลงไปอีกในช่วงเดือนมิ.ย.2553-มิ.ย.2554 จนทำให้มรณภาพลงในที่สุด

 

 


 

 

จากข่าวสด 9-12-2011

 

   

 สิ้น 'พระเทพกิตติโสภณ' เสาหลักคณะสงฆ์ไทย-อเมริกานายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอซ์แลนด์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า
พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลาประมาณ 22.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์ก ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยประมาณ 11.00 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา สิริอายุ 79 ปี 9 เดือน

ทั้งนี้
พระเทพกิตติโสภณ ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา และทำให้วัดไทยกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศอย่างแท้จริง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดอาการอาพาธบ่อยครั้ง เนื่องจากมีอายุมากแล้ว จึงแต่งตั้งพระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ทั้งนี้ เมื่อพระเทพกิตติโสภณมรณภาพ จะต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

สำหรับประวัติ
พระเทพกิตติโสภณ เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2474 ที่ จ.นครราชสีมา อุปสมบทเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2494 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2531 ถือว่าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 23 ปี โดยตลอดเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งนั้น พระเทพกิตติโสภณ ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทยได้เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวัดไทยขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างมากมาย เป็นศูนย์รวมใจและศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุด ทำให้ปัจจุบันมีวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยถึง 100 วัด พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดามากกว่า 500

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รวบรวม
9 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264