เปิดประวัติ !

3 พระครูใหม่ในสหรัฐอเมริกา

 

แหล่งข่าวรายงานว่า เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 ปี ในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ มีการสถาปนา-เลื่อนชั้น-แต่งตั้งสมเด็จพระราชาคณะ -พระราชาคณะ และพระครู โดยการคัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีผลงานจากในประเทศและต่างประเทศ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แหล่งข่าวยืนยันว่า มีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ แต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร จำนวน 3 รูปด้วยกัน ได้แก่

 

1. พระมหาบุญเริ่ม กิตติญาโณ นามสกุล คำนวนมิตร อายุ 65 พรรษา 44 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. สังกัดเดิม วัดสีหไกรสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทย ลอส แองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ

 

2. พระมหาสมยศ จนฺทูปโม นามสกุล ยืนสุข อายุ 50 พรรษา 25 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 ปว.ส. สังกัดเดิม วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี่ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ พระครูสิริวรธรรมวิเทศ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

 

3. พระมหาปสัณห์ ปิยธมฺโม นามสกุล มาลีหวล อายุ 43 พรรษา 22 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 สังกัดเดิม วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ พระครูปิยธรรมวิเทศ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวพระอารามหลวงชั้นเอก

 

ทั้งนี้จะมีกำหนดการนิมนต์พระธรรมทูตทั้ง 3 รูปดังกล่าว เข้ารับสัญญาบัตรพัดยศ จากคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสต่อไป

 

 

 

พระมหาบุญเริ่ม กิตติญาโณ

 

 

 

พระมหาสมยศ จนฺทูปโม

 

 

 

พระมหาปสัณห์ ปิยธมฺโม

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
5 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264