สตมวาร (100 วัน) เจ้าฟ้าเพชรรัตน์

สมเด็จพระราชินีเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศล

 


 

ข่าว : สำนักพระราชวัง

4 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264