สุดๆ !

 

พระธรรมโกศาจารย์สลัดคราบอธิการบดี

ขึ้นเวทีเทศน์แบบ "UnLimit" ที่อินเดีย

 

ใครไม่เคยเห็นไม่เคยฟังนักเทศน์อันดับหนึ่งของ มจร.

ก็เชิญฟังซะ

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อชม

 

 

 

ส่วนด้านล่างนี้รวมแอ๊คชั่น

ของพระธรรมโกศาจารย์

 

 
 

นิสิต มจร. ท่านใดจะโหวตให้คะแนนมาก็ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

ข่าว : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
28 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264