10 วันผ่านไป !

 

ยังไม่มีคำชี้แจงจากองค์กรมุสลิม

ว่านายชลิต ภักดีบุตร เป็นเณรนาคหลวง จริงหรือไม่ ?

 

เพราะไม่มีในทำเนียบเณรนาคหลวง ป.ธ.9 ของชาวพุทธ

 

 

 

ในคลิปวีดีโอด้านล่างนี้ นายชลิตเล่าไว้อย่างชัดเจนว่า "ใช้เวลาเพียง 4 ปี ก็เรียนจบ ป.ธ.9 สำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร" และเมื่อกลับไปวัดม่าหนิก จังหวัดสงขลา บ้านเกิดนั้น หลวงตาก็ยังเรียกตัวเอง (ชลิต) ว่า "สามเณร" แสดงว่านายชลิตได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณร ซึ่งสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคนั้น จะได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ให้เข้ารับการอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เรียกว่าเป็นเณรนาคหลวง

 

นับตั้งแต่ พ.ศ.2474 เป็นต้นมา มีสามเณรที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ในนามสำนักเรียนวัดอนงคารามเพียงองค์เดียว คือ สามเณรโกวิทย์ ราชิวงศ์ สอบได้ในปี พ.ศ.2537

 

ถ้าหากนายชลิตจบ ป.ธ.9 ขณะเป็นสามเณรจริง ก็ขอให้ชี้แจงให้กระจ่างว่าได้ในปีไหน จะได้รู้ปีที่เข้าโบสถ์วัดพระแก้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ถึงระดับนี้ แต่ยังทรยศต่อพระพุทธศาสนา ถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างร้ายแรง ควรที่เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รีบเขาตรวจสอบ หากพบว่าผิดปกติจริง ก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

(กดที่ภาพเพื่อฟัง)

 

 

 

วีดีโอจาก : ยูทู๊ป
27 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264