นี่ก็ยิ่งใหญ่ !

 

พิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม ปี 54

 

แม่กองธรรม "สมเด็จพระวันรัต" ทรงไม่ว่าง

ส่งเลขา "พระพรหมมุนี" ไปเป็นประธานแทน

 

 

 

 

 

มึนตึ๊บเลยฮ่ะกับระบบการทำงานของพระผู้ใหญ่ เอาตำแหน่งแต่ไม่ทำงาน สงสัยเลียนแบบพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ตัวเองไปประชุมไม่ได้ ก็น่าจะให้รองอธิการบดีไปแทน แต่กลับให้เลขานุการไปแทน วันนี้สมเด็จพระวันรัตก็เอาอย่าง ปีหนึ่งมีงานมอบวุฒิบัตรครูสอนนักธรรมทั่วประเทศแค่ครั้งเดียว สำคัญระดับมอบพัดเปรียญธรรมทีเดียว ตัวเองเป็นแม่กองธรรมก็ควรไปเอง แต่นี่ไม่ยอมไป ไม่ไปไม่พอ น่าจะให้รองแม่กองไปแทน แต่กลับให้เลขาแม่กองไป ถามว่าทำงานกันยังไง

 

งานเช่นนี้ ตั้งเป็นโครงการ มีกำหนดการเปิด-ปิดอย่างเป็นทางการ ต้องวางงานล่วงหน้ากันเป็นปี แต่สมเด็จพระวันรัตกลับไม่รู้ไม่ชี้ ถามว่ามีงานอะไรสำคัญกว่าหรือ ?

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรนั้น ถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ ต้องการบุคคลผู้มีศักดิ์และสิทธิ์ไปเป็นผู้ประสาทมอบให้ เพื่อเกิดเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับ แต่สมเด็จพระวันรัตกลับมองเห็นเป็นแค่งานมอบของขวัญของเด็กอนุบาลจึงส่งพระเลขานุการไปแทน น่าที่จะไปเป็นเกียรติก็กลับเป็นการทำลายเกียรติและทำลายวงการนักธรรมทึ่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส อดีตสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแห่งวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงให้กำเนิดไว้เมื่อร้อยปีก่อน

 

ถ้าวงการนักธรรมจะเสื่อมก็เพราะสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร นี่เอง มีกึ๋นทำงานเพียงแค่นี้ก็นิมนต์ลาออกเสียเถิดขอรับ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ที่เคารพ (อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม )

 

 

 

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

แม่กองธรรมสนามหลวง

 

 


 

 

งานนี้สำคัญแค่ไหน ดูในเว็บไซต์แม่กองธรรมก็รู้

เพราะ..ไม่มีแม้แต่ข่าว !

 

หุหุ ขนาดเว็บแม่กองธรรมยังตกข่าว แล้วเว็บวัดบวรล่ะ ?

 

(กดที่ภาพเพื่อเข้าชมเว็บไซต์แม่กองธรรมสนามหลวง)

 

ไวๆ หน่อยนะ ประเดี๋ยวพ่อเอาข่าวมาแปะแก้หน้าให้สมเด็จพระวันรัต

 

 

 

 

แหมก็ขนาดใบประกาศนักธรรมยังให้เหมือนไปรษณีย์ขยะหรือ Junk Mail

แล้วอย่างอื่นจะมีค่าอะไร

 

 

 

 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมอันยิ่งใหญ่

(ยุคมวยแทน)

 

 

 

 

 

เจ้าประคุณสมเด็จฯท่านให้ความสำคัญมาก

ท่านติดธุระมาไม่ได้ จึงให้กระผมมาแทน

  

อ้า..ดิฮั้นก็ตัวแทนจากสำนักพุทธฯค่ะ

ต่างคนต่างมาแทนก็สมน้ำสมเนื้อนะคะ

เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักพุทธฯน่ะค่ะ

เราแยกกันทำงาน ต่างคนต่างทำ

 

 


 

เท่ห์สุดๆ รับจากมือเลขาฯเลยนะเนี่ย

 

 

 

ศักดิ์และสิทธิ์พอๆ กับพระหลวงพ่อคูณ

 

 

 

กระผมฯ พระพรหมมุนี เลขานุการแม่กองธรรม

ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองธรรมทุกตำแหน่ง (ยกเว้นรับสังฆทาน)

 

 

 

ฟังโอวาทแล้วซึ้งจนน้ำลายไหล อยากเป็นเลขาเหลือเกิน

 

 

 

เออเนอะพวกเรา เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ายุคเลขาครองเมือง

เลขาสมเด็จวัดชนะได้เป็นภาค 1 เลขาแม่กองธรรมก็ได้เป็นประธานแทน

แล้ววิชาเลขานี่เขาเรียนกันที่ไหนเหรอ เลขาคณิตใช่หรือเปล่า ?

 

 

 

 

3 พระหน่อ จากสำนักพุทธฯ

 

 

 

ครูสอนนักธรรมครองผ้ายังไม่เป็นเลย ดูสิผ้ารัดอกเอาไปรัดเอว

แล้วจะเอาอะไรไปสอนพระเณรเนี่ย

 

 

 

ห่มแบบหลวงพ่อองค์ซ้ายมือนี่สิ จึงจะถูกต้อง

แบบนี้ไม่สอนแล้วไปสอนอะไร ?

 

 

 

มาทำหน้าที่ มาเพื่อให้ มิได้มาเพื่อเอา

 

 

 

แต่เดี๋ยวนี้เขามีธรรมเนียมไหว้เจ้า

 

 

 

 

 

พิธีปิดโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี 2554

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น. กองพุทธศาสนาศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี 2554  ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554

 

โดยในวันนี้ ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี 2554 โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1415 (ธ) เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธี ต่อมา  นางสาวอนันยา เจียมศรีพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี ได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้

 

สืบเนื่องจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสงฆ์ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ตลอดถึงเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลสรุปจากการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า ครูสอนพระปริยัติธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนแต่ยังไม่ผ่านการอบรมและไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอน ตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จึงได้จัดโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี 2554 ขึ้น โดยได้ขอความเมตตา จากเจ้าคณะจังวัดทุกจังหวัด และขอความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ คัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก และปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่แล้วอย่างน้อย 3 ปี จำนวน 300 รูป เข้ารับการอบรม  ซึ่งเมื่อดำเนินการอบรมแล้ว ปรากฏว่ามีครูสอนที่ผ่านการอบรม จำนวน 304 รูป โดยครูสอนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอน พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทน จำนวน 12,000 บาท ต่อปี

 

ต่อมา พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1415 (ธ) เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง มอบวุฒิบัตรแก่ครูสอนพระปริยัติธรรมที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 304 รูป จากนั้นกล่าวสัมโมทนียกถา ให้โอวาท และกล่าวปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี 2554 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
28 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264